Lær DutyPay at kende

Lær virksomhedens tilgang at kende

Ubesværet overholdelse af innovative løsninger til e-handelsvirksomheder

image.alt.label

Kernestrategier for innovativ serviceudvikling og tværfagligt samarbejde

Virksomhedstilgangen opsummerer vigtige kernestrategier og giver dermed en forståelse for, hvordan vi arbejder. Med de formulerede kernestrategier vil vi gerne bidrage til at lære DutyPay bedre at kende.

Hver af disse strategier repræsenterer vores bestræbelser på konstant at forbedre og holde fingeren på pulsen. Vi kombinerer moderne arbejdsmetoder, avancerede teknologier og en samarbejdskultur. På den måde skaber vi et attraktivt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og innovative løsninger til virksomheder.

HubSystem-strategi: Mestring af kompleksitet på en intelligent måde

DutyPay overvinder udfordringerne med regulatorisk kompleksitet gennem intelligent organisation.

Til dette har vi udviklet HubSystem-strategien, som er baseret på MARCH-arkitekturen (Microservices, API-First, Rules Engine, Cloud-Native, Headless). Denne arkitektur gør os i stand til effektivt at tilpasse og udvide.

For en overskuelig administration af alle compliance-opgaver udvikler vi såkaldte hub-applikationer, såsom TaxHub til momstjenester. Under udviklingen er vores designere styret af designprincipperne: sammenhæng, fokus, enkelhed, høflighed, tolerance og tilgængelighed. Dette gør det muligt for alle brugere at få den bedst mulige oplevelse til enhver tid.

Alle disse applikationer er integreret i vores platform og gør det muligt for virksomheder at have centraliseret, flersproget overholdelsesadministration.

Takket være vores HubSystem-strategi reducerer vi tiden til markedet for nye hub-applikationer.

Servicestrategi: Design af tjenester på en kundeorienteret måde

DutyPay er en pålidelig og langsigtet partner til regulatoriske opgaver. Med vores servicestrategi transformerer vi komplekse krav til ubesværede og intuitive løsninger.

Vi sigter efter at levere et omfattende servicetilbud til alle overholdelsesbehov. Hvis vi ikke tilbyder en påkrævet service som standard, vil vi bestræbe os på at levere den som en tilpasset service inden for vores nuværende muligheder.

En central del af vores servicestrategi er fair og gennemsigtig prissætning. Vi stræber altid efter det bedste pris-ydelsesforhold for vores kunder.

Succes i form af langsigtede kunderelationer bekræfter vores servicestrategi og driver os til yderligere at forbedre vores services.

Teknologistrategi: Styrk teknologien som rygraden for overholdelse

Hos DutyPay ser vi teknologi som muliggøren og rygraden for ubesværet overholdelse.

Teknologistrategien lægger vægt på fleksibilitet og kompatibilitet for integration af eksterne systemer. Integrationer af så mange markedspladser, butiks- og ERP-systemer som muligt skulle muliggøre automatisk dataoverførsel uden at negligere individuelle kundekrav.

Takket være meget skalerbar databehandling tilpasser platformen sig dynamisk til voksende kundebehov og muliggør effektiv styring af store mængder data. Pålidelig og sikker datalagring muliggør overholdelse af revisionskrav og lovkrav til opbevaring.

Overordnet er teknologistrategien rettet mod løbende at udvikle det eksisterende teknologiske grundlag for alle compliance-løsninger. Fokus er på sikkerhed, fleksibilitet og evnen til at tilpasse sig dynamisk til skiftende krav.

Kommunikationsstrategi: Enkelhed og klarhed

Klar og forståelig kommunikation er kernen i ubesværet compliance. Vores kommunikationsstrategi handler om enkelhed og klarhed.

Vi arbejder konstant på at udvide det udvalg af sprog, vi understøtter, og på at opfylde alle kundernes sprogkrav.

Med interkulturel kompetence overvinder vi en række sproglige og kulturelle barrierer for vores kunder. Det gør os i stand til at have en professionel og respektfuld udveksling med samarbejdspartnere og myndigheder.

For at sikre, at udvekslingen af information er forståelig, lægger vi stor vægt på udformningen af vores kommunikation.

Partnerstrategi: Samarbejde om et stærkt netværk med kraftfulde Hubs

Digitalisering har gjort dataudveksling lettere og mere tilgængelig. Hos DutyPay bruger vi disse tekniske muligheder til omfattende compliance.

Vi gør det muligt for kunderne at involvere eksterne personer til datalevering og -verifikation og fremmer derved forbedringen af datakvaliteten.

Vi opfordrer til inddragelse af skattekonsulenter og andre domæneeksperter i vores kunders overholdelsesprocesser.

I lyset af det store antal internationale compliancekrav udvider vi løbende vores partnernetværk.

Gennem denne partnerstrategi skaber vi et stærkt netværk af kraftfulde hubs, succesrige kunder og kompetente eksperter.

Oversættelsesstatus: Maskinoversættelse

Virksomhedsoplysninger

Lær DutyPay at kende

  • Virksomhedens mission
  • Virksomhedens tilstedeværelse
  • Virksomhedens tilgang
  • Virksomhedens fremtid

Juridisk oplysning

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registreringsoplysninger

Registerret: Amtsretten i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Administrerende direktør: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontakt Information

Telefon: +49 (0)631 5600 1600
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Indholdet på webstedet er kun til orientering og udgør ikke skatterådgivning, juridisk eller forretningsrådgivning. Vi påtager os intet ansvar for eksterne links. Operatørerne af linkede sider er eneansvarlige for deres indhold.

Denne hjemmeside bruger ikke cookies.

Databeskyttelseserklæring

Yderligere juridisk information