Udforsk alle overholdelsesdomæner

Udforsk toldoverholdelse

Orientering og strategiske indsatsområder for bæredygtig succes

image.alt.label

Forståelse af relevans

Told har en betydelig indflydelse på virksomhedernes succes i international handel. Overholdelse af toldregler forhindrer bøder og forsinkelser, hvilket igen sikrer en effektiv forsyningskæde og tilfredse kunder.

En korrekt toldprocedure og den korrekte klassificering af varer er afgørende for omkostningsstyringen. Virksomheder, der deklarerer varer korrekt, undgår unødvendige omkostninger og kan drage fordel af handelsaftaler.

Overholdelse af told er afgørende for international virksomhedssucces.

Kendskab til de lovgivningsmæssige rammer

Toldvæsenet i Den Europæiske Union er underlagt visse regler og love, især toldkodeksforordningen og EU-toldansøgningsforordningen. Disse fastlægger kriterier for toldbehandling, såsom varer, der pålægges told eller gældende toldtariffer. Ud over EU-direktiverne bestemmer internationale handelsaftaler toldprocedurer. Hvis virksomheder ikke overholder toldreglerne, risikerer de toldstraffe, bøder og i alvorlige tilfælde straffeforfølgelse. Det er derfor væsentligt for virksomheder i international handel at overholde gældende regler.

Brug af informations- og kommunikationssystemer

Brugen af informations- og kommunikationssystemer er afgørende i toldbehandlingen. De gør det muligt for virksomheder at indsende elektroniske toldangivelser, betale toldgebyrer online og spore status for toldbehandling i realtid.

Særlig software og elektroniske platforme er afgørende værktøjer til at overholde toldregler. Det tilbyder funktioner til automatiske beregninger og oprettelse af nødvendige dokumenter. Derudover muliggør elektronisk kommunikation med toldmyndighederne et effektivt samarbejde og fremskynder fortoldningsprocessen markant.

De vigtige fortoldningssystemer i Den Europæiske Union omfatter AES (= Automated Export Service), ACS (=Automated Customs System) og TARIC (= Fællesskabets integrerede tarif). Disse systemer leveres af toldmyndighederne og er tilgængelige for alle virksomheder.

Opfyldelse af overholdelseskrav

Korrekt håndtering af toldprocedurer er afgørende for virksomheder, der opererer internationalt. Dette omfatter fastlæggelse af det korrekte toldtarifnummer, nøjagtig beregning af toldgebyrer, fremlæggelse af de nødvendige tolddokumenter og samvittighedsfuld udførelse af de foreskrevne toldprocedurer. Disse trin er afgørende for overholdelse af gældende regler og for smidig grænseoverskridende handel.

For at overholde toldmyndighedernes overholdelse kan virksomheder stole på toldmyndighedernes websteder, Europa-Kommissionens publikationer og eksperttjenester. Compliance undgår juridiske konsekvenser og giver virksomheder mulighed for at realisere deres fulde internationale potentiale.

Oversættelsesstatus: Maskinoversættelse

Overholdelsesdomæne

Udforsk alle overholdelsesdomæner

 • Merværdiafgift
 • Elektrisk batteri
 • Fakturering
 • Regnskab
 • Data Beskyttelse
 • Digital identitet
 • Anti hvidvaskning af penge
 • Intrastat
 • Kaffeafgift
 • Emballage
 • Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
 • Skikke

Juridisk oplysning

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registreringsoplysninger

Registerret: Amtsretten i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Administrerende direktør: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontakt Information

Book telefon- eller videokonference
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Indholdet på webstedet er kun til orientering og udgør ikke skatterådgivning, juridisk eller forretningsrådgivning. Vi påtager os intet ansvar for eksterne links. Operatørerne af linkede sider er eneansvarlige for deres indhold.

Denne hjemmeside bruger ikke cookies.

Databeskyttelseserklæring

Yderligere juridisk information