Udforsk alle overholdelsesdomæner

Udforsk Emballage Compliance

Orientering og strategiske indsatsområder for bæredygtig succes

image.alt.label

Forståelse af relevans

Når virksomheder bringer emballage på markedet, er de forpligtet til at opfylde visse overholdelseskrav. Dette omfatter registrering hos de ansvarlige myndigheder, indberetning af emballagemængder og finansiering af returnering og genanvendelse af emballage.

Betale plastafgift på ikke-genanvendelig emballage

Inden for EU er der en ekstra plastafgift for ikke-genanvendelig emballage. Denne afgift har til formål at fremme brugen af genanvendelige emballagematerialer.

Kendskab til de lovgivningsmæssige rammer

Lovgrundlaget for emballage er baseret på princippet om udvidet producentansvar (EPR = Extended Producer Responsibility). Dette princip siger, at virksomheder, der sætter emballage i omløb for første gang, er ansvarlige for bortskaffelsen af denne emballage.

På europæisk plan er udvidet producentansvar reguleret af emballagedirektivet. Dette direktiv pålægger alle producenter og importører af emballage at deltage i et system for tilbagetagelse og genanvendelse af emballage. I medlemslandene er emballagedirektivet implementeret gennem nationale emballagelove.

Brug af informations- og kommunikationssystemer

Der findes en række forskellige systemer til nationale registre og anmeldelser i EU's medlemslande. Disse systemer adskiller sig med hensyn til de udbudte funktioner, de formularer, der skal bruges, og de data, der skal indsendes.

Virksomheder, der markedsfører emballage i flere medlemsstater, skal foretage nationale registreringer og anmeldelser i forskellige systemer. Det kan føre til en stor administrativ indsats.

Opfyldelse af overholdelseskrav

Virksomheder kan optimere overholdelse og opfylde krav ved at udnytte software og compliance-tjenester og ekspertviden. Disse tjenester hjælper med at overvåge overholdelseskrav, oprette rapporter og kommunikere i forskellige lande.

Oversættelsesstatus: Maskinoversættelse

Overholdelsesdomæne

Udforsk alle overholdelsesdomæner

 • Merværdiafgift
 • Elektrisk batteri
 • Fakturering
 • Regnskab
 • Data Beskyttelse
 • Digital identitet
 • Anti hvidvaskning af penge
 • Intrastat
 • Kaffeafgift
 • Emballage
 • Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
 • Skikke

Juridisk oplysning

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tyskland

Registreringsoplysninger

Registerret: Amtsretten i Kaiserslautern
Registreringsnummer: HRB 31620
Moms-ID: DE293589759
Administrerende direktør: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontakt Information

Book telefon- eller videokonference
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Juridisk information

Indholdet på webstedet er kun til orientering og udgør ikke skatterådgivning, juridisk eller forretningsrådgivning. Vi påtager os intet ansvar for eksterne links. Operatørerne af linkede sider er eneansvarlige for deres indhold.

Denne hjemmeside bruger ikke cookies.

Databeskyttelseserklæring

Yderligere juridisk information