Verken alle compliance-domeinen

Verken de naleving van gegevensbescherming

Oriëntatie en strategische actievelden voor duurzaam succes

image.alt.label

Relevantie begrijpen

Bedrijven hebben een aanzienlijke verantwoordelijkheid om persoonlijk identificeerbare informatie veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te verwerken. Bij grensoverschrijdende zakelijke activiteiten worden gegevens vaak over de nationale grenzen heen uitgewisseld. Dit vergroot de complexiteit van gegevensbescherming, omdat er rekening moet worden gehouden met de relevante gegevensbeschermingswetten van alle betrokken landen (rechtsgebieden). Overtreding van regelgeving kan resulteren in financiële sancties en een blijvende impact hebben op het vertrouwen in de integriteit van het bedrijf.

Het regelgevingskader kennen

In de Europese Unie biedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming het wettelijke kader voor gegevensbescherming. Deze verordening is rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten en, vanwege de extraterritoriale toepassing ervan, op alle bedrijven wereldwijd die persoonlijk identificeerbare informatie verwerken van personen uit lidstaten. Het definieert hoe persoonlijk identificeerbare informatie mag worden verwerkt en op welke rechten de betrokkenen recht hebben.

Op sommige gebieden laat de verordening ruimte voor nationale, aanvullende regelgeving inzake gegevensbescherming. Daarom moeten alle bedrijven voldoen aan zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming als de nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten waarin zij actief zijn. Gegevensbeschermingswetten met extraterritoriale werking zijn ook van toepassing op bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Unie en die gevestigd zijn in de Europese Unie. gegevens verwerken van personen buiten de Unie. Hierdoor wordt de bescherming van de rechten van betrokkenen gewaarborgd, ongeacht de locatie van het bedrijf dat de gegevens verwerkt.

Gebruik van informatie- en communicatiesystemen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt specifieke eisen aan de documentatie die bedrijven moeten aanmaken en bijhouden. Het creëren van conforme documentatie is een van de grootste uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming.

Bedrijven kunnen verschillende systemen voor documentatie gebruiken, waaronder op papier, elektronisch of een combinatie van beide. Ongeacht het gekozen systeem moeten bedrijven over een betrouwbaar systeem beschikken om gegevensbeschermingsbeleid en gerelateerde documenten veilig op te slaan en er snel toegang toe te hebben. Dit maakt snelle actie mogelijk in het geval van overtredingen en vragen van autoriteiten.

Op sommige gebieden zijn klokkenluiderssystemen ook vereist om werknemers in staat te stellen schendingen van de gegevensbescherming anoniem te melden. Dergelijke systemen moeten over functies beschikken die de bescherming van melders garanderen. Deze omvatten anonimiteit, vertrouwelijkheid en de mogelijkheid om veilig bewijsmateriaal te verzamelen en te verstrekken.

Voldoen aan nalevingsvereisten

Voor bedrijven is gegevensbescherming een continu proces met technische en organisatorische uitdagingen. Een belangrijk onderdeel is de aanstelling van een interne of externe functionaris voor gegevensbescherming als centraal aanspreekpunt voor gegevensbeschermingskwesties binnen het bedrijf. Deze persoon ondersteunt de vervulling van de vereisten op het gebied van gegevensbescherming, met name bij het identificeren en minimaliseren van potentiële risico's bij gegevensverwerking. Software- en adviesdiensten kunnen waardevolle ondersteuning bieden bij operationele gegevensbescherming. Ze maken het eenvoudiger om gegevensbeschermingsdocumentatie te maken en te beheren. Met regelmatige trainingen en audits zorgen experts ervoor dat bedrijven op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en dat processen regelmatig worden bijgewerkt.

Vertaalstatus: Machine vertaling

Compliance domein

Verken alle compliance-domeinen

 • Belasting toegevoegde waarde
 • Elektrische batterij
 • Facturering
 • Boekhouding
 • Gegevensbescherming
 • Digitale identiteit
 • Anti witwassen
 • Intrastat
 • Koffie Belasting
 • Verpakking
 • Afval van elektrische en elektronische apparatuur
 • Douane

Wettelijke openbaarmaking

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Duitsland

Informatie registreren

Register rechtbank: Kantonrechter Kaiserslautern
Registratienummer: HRB 31620
Btw Nr.: DE293589759
Directeur: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Contactgegevens

Boek een telefoon- of videoconferentie
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legale informatie

De inhoud van de website is louter informatief en vormt geen fiscaal, juridisch of zakelijk advies Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor externe links. De beheerders van gelinkte sites zijn als enige verantwoordelijk voor hun inhoud.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Privacyverklaring

Aanvullende juridische informatie