Verken alle compliance-domeinen

Verken de naleving van koffiebelastingen

Oriëntatie en strategische actievelden voor duurzaam succes

image.alt.label

Relevantie begrijpen

Koffiebelasting is een niet-geharmoniseerde verbruiksbelasting die in Duitsland wordt geheven. Het geldt voor koffie en koffiehoudende producten die het Duitse belastinggebied worden binnengebracht. Bedrijven die koffie of koffiehoudende producten in Duitsland verkopen, moeten vooraf de benodigde vergunning aanvragen. Het niet naleven ervan kan boetes tot gevolg hebben.

Het regelgevingskader kennen

De Koffiebelastingwet regelt de inning en betaling van koffiebelasting in Duitsland. Er moet worden voldaan aan de vereisten voor vergunningen, belastingentrepots, transport en te verrichten zekerheidsbetalingen.

Bedrijven uit lidstaten van de Europese Unie die koffie leveren aan particuliere consumenten in het Duitse belastinggebied kunnen een fiscaal vertegenwoordiger aanwijzen.

Gebruik van informatie- en communicatiesystemen

De Duitse douane biedt op haar website informatie en formulieren over relevante onderwerpen.

Daarnaast biedt het douaneportaal toegang tot de digitale diensten van de autoriteit. Dit versnelt complianceprocessen en minimaliseert bronnen van fouten.

Voldoen aan nalevingsvereisten

Voor het nakomen van verplichtingen is het nodig dat de eisen bekend zijn. De noodzakelijke classificaties en beoordelingen van zakelijke acties die relevant zijn voor de koffiebelasting veroorzaken operationele kosten en inspanningen. Door gebruik te maken van deskundige diensten kunnen bedrijven de inspannings- en aansprakelijkheidsrisico's minimaliseren.

Vertaalstatus: Machine vertaling

Compliance domein

Verken alle compliance-domeinen

 • Belasting toegevoegde waarde
 • Elektrische batterij
 • Facturering
 • Boekhouding
 • Gegevensbescherming
 • Digitale identiteit
 • Anti witwassen
 • Intrastat
 • Koffie Belasting
 • Verpakking
 • Afval van elektrische en elektronische apparatuur
 • Douane

Wettelijke openbaarmaking

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Duitsland

Informatie registreren

Register rechtbank: Kantonrechter Kaiserslautern
Registratienummer: HRB 31620
Btw Nr.: DE293589759
Directeur: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Contactgegevens

Boek een telefoon- of videoconferentie
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legale informatie

De inhoud van de website is louter informatief en vormt geen fiscaal, juridisch of zakelijk advies Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor externe links. De beheerders van gelinkte sites zijn als enige verantwoordelijk voor hun inhoud.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Privacyverklaring

Aanvullende juridische informatie