Tutustu kaikkiin vaatimustenmukaisuusalueisiin

Tutustu WEEE-yhteensopivuuteen

Kestävän menestyksen suunta ja strategiset toiminta-alat

image.alt.label

Relevanssin ymmärtäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteilla on keskeinen rooli nykypäivän jokapäiväisessä elämässä. Kohtaamme ja seuraamme sähkölaitteita lähes kaikkialla julkisilla, yksityisillä ja yritysalueilla – kunnes ne hävitetään.

Koska laitteet sisältävät arvokkaita materiaaleja ja vaarallisia aineita, asianmukainen hävitys on välttämätöntä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistukseen, jakeluun tai kierrätykseen osallistuvien yritysten on ymmärrettävä selkeästi vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja noudatettava niitä. Noudattamalla vaatimuksia yritykset minimoivat kielteiset ympäristövaikutukset ja auttavat varmistamaan, että arvokkaat raaka-aineet kierrätetään ja käytetään uudelleen.

Maat ja maiden yhteisöt, kuten Euroopan unioni, ovat maailmanlaajuisesti säätäneet lakeja ja määräyksiä, joilla varmistetaan tuotteiden asianmukainen hävittäminen. sähkö- ja elektroniikkalaitteet varmistavat elektroniset laitteet.

Sääntelykehyksen tunteminen

Euroopan unionissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sääntelykehys on monimutkainen ja monitasoinen. WEEE-direktiivi (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment) on keskeinen säännöstö sähkö- ja elektroniikkajätteen keräyksestä, lajittelusta ja kierrätyksestä Euroopan unionissa. Sen tavoitteena on minimoida ympäristövaikutukset ja edistää uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita hyödyntämismuotoja.

RoHS-direktiivi (RoHS = Vaarallisten aineiden rajoittaminen) täydentää WEEE-direktiiviä rajoittamalla vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. laitteet. Tämä suojelee ympäristöä ja kuluttajia, jotka käyttävät näitä laitteita päivittäin. Valmistajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien on noudatettava tiukkoja RoHS-vaatimuksia välttääkseen oikeudelliset ja taloudelliset seuraukset.

Lisäksi sähköakkuja sisältävien laitteiden takaisinottovelvollisuudelle on erityisiä vaatimuksia. Näiden määräysten tarkoituksena on estää akkujen väärä hävittäminen ja ympäristön ja ihmisten vaarantaminen.

Tieto- ja viestintäjärjestelmien käyttö

Vaatimusten noudattaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alalla edellyttää tehokkaiden tieto- ja viestintäjärjestelmien käyttöä. Nämä järjestelmät ovat välttämättömiä prosessien, kuten takaisinoton, kierrätyksen ja hävittämisen, valvonnan varmistamiseksi. Ne myös tukevat yrityksiä tarvittavien raporttien ja todisteiden luomisessa ja lähettämisessä.

Maat tarjoavat yleensä sähköisiä alustoja tai rekistereitä maakohtaisille sähkö- ja elektroniikkalaitteita käsitteleville yrityksille. Vaadittu näyttö ja raportointi perustuvat usein standardoituihin muotoihin, jotka varmistavat yhtenäisen ja johdonmukaisen tiedonkeruun. Yrityksillä tulisi olla järjestelmiä, jotka mahdollistavat tarkan tiedonkeruun, käsittelyn ja siirron.

Laitteiden sisäiset dokumentaatio- ja seurantajärjestelmät ovat myös erittäin tärkeitä. Niiden avulla yritykset voivat valvoa tehokkaasti noudattamistoimiaan ja vastata virallisiin tiedusteluihin oikea-aikaisesti ja läpinäkyvästi.

Vaatimusten noudattaminen

Yritysten on johdonmukaisesti noudatettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia vaatimustenmukaisuusvaatimuksia. Keskeistä on tarjota asiakkaille helpot palautusmahdollisuudet. Tämä voidaan saavuttaa omien takaisinottopisteidemme kautta tai yhteistyössä olemassa olevien takaisinottojärjestelmien kanssa.

Lisäksi on tärkeää, että vanhat laitteet kerätään, lajitellaan ja kierrätetään oikein ympäristön suojelemiseksi. Kiinteä yhteistyö sertifioitujen jätehuoltoyritysten ja kierrätysyritysten kanssa on välttämätöntä. Palautusmäärien ja kierrätyskiintiöiden läpinäkyvä dokumentointi vaaditaan sisäisissä tarkastuksissa ja viranomaisten pyynnöstä.

Jos vaatimustenmukaisuusvaatimukset muuttuvat, yritysten on mukautettava toimintaprosessejaan vastaavasti voidakseen jatkaa vaatimusten täyttämistä. Säännöllinen henkilöstökoulutus ja ennakoiva riskienhallinta tukevat yrityksiä haasteen onnistumisessa. Asiantuntijoiden ohjelmisto- ja compliance-palvelut voivat auttaa yrityksiä täyttämään vaatimukset helposti ja tehokkaasti ja käyttämään siten resurssejaan kestävään menestykseen.

Käännöksen tila: Konekäännös

Compliance Domain

Tutustu kaikkiin vaatimustenmukaisuusalueisiin

 • Arvonlisävero
 • Sähköakku
 • Laskutus
 • Kirjanpito
 • Datan Suojelu
 • Digitaalinen identiteetti
 • Rahanpesunvastainen
 • Intrastat
 • Kahvi vero
 • Pakkaus
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hukka
 • Tulli

Lailliset tiedot

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Saksa

Rekisteröinnin tiedot

Rekisterituomioistuin: Käräjäoikeus Kaiserslautern
Rekisterinumero: HRB 31620
ALV-tunnus: DE293589759
Toimitusjohtaja: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Yhteystiedot

Varaa puhelu tai videokokous
Sähköposti: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Lakitiedot

Verkkosivuston sisältö on vain tiedoksi, eikä se ole vero-, laki- tai liike-elämän neuvontaa. Emme ole vastuussa ulkoisista linkeistä. Linkitettyjen sivustojen ylläpitäjät ovat yksin vastuussa niiden sisällöstä.

Tämä verkkosivusto ei käytä evästeitä.

Tietosuojaseloste

Lisätietoa oikeudellisista asioista