Do Přehledu příspěvků
Přiznání DPH na jednom místě

Přiznání k dani z přidané hodnoty na jednom místě v Evropské unii ve zkratce

image.alt.label

Od 1. července 2021 se společnosti se sídlem v Evropské unii mohou registrovat na One-Stop-Shop a podávat OSS přiznání k dani z přidané hodnoty (také: OSS-přiznání) pro prodej zboží a služeb na dálku v rámci Společenství prostřednictvím národní centrální online platforma.

Tento odborný příspěvek poskytuje přehled a užitečné informace na téma One-Stop-Shop.

Rozdíl mezi prodejem zboží na dálku v rámci Společenství a domácím prodejem

Prodeje jsou rozděleny do dvou kategorií:

Domácí prodej: Pojem domácí prodej se týká veškerého prodeje koncovým zákazníkům v rámci země bez překročení hranic.

Prodej na dálku v rámci Společenství: Pojem prodej na dálku uvnitř Společenství se týká veškerého přeshraničního prodeje koncovým zákazníkům v rámci Evropské unie.

Tyto individuální prahové hodnoty dodání byly od 1. července 2021 nahrazeny prahem dodání v celé EU ve výši 10 000 EUR (netto). Prodej a služby na dálku v rámci Společenství.

V prvním kroku se všechny prodeje a služby na dálku v rámci Společenství v kalendářním roce sčítají, dokud buď čistá hodnota není na konci kalendářního roku nižší než 10 000 EUR , nebo dojde k překročení prahu dodání v rámci celé EU v jeden den v kalendářním roce.

Pokud je prahová hodnota dodání v celé EU překročena a nebyla podána žádná registrace na One-Stop-Shop, další prodej v zemi určení podléhá dani. Výše prodeje je zde irelevantní.

Registrace do One-Stop-Shop

Obecně je účast v postupu One-Stop-Shop dobrovolná a probíhá u příslušného orgánu v zemi sídla společnosti.

Ve většině případů musí být registrace podána přes online portál. V závislosti na zemi je třeba nejprve získat přístup k tomuto online portálu vytvořením online účtu nebo podáním žádosti o digitální certifikát.

Je důležité si uvědomit, že registrace na One-Stop-Shop může trvat pouze místo do dalšího možného čtvrtletí.

Obvykle není zpětná registrace možná.

Charakteristika skupiny DPH

Pokud je společnost součástí skupiny pro účely DPH, mateřská společnost skupiny pro účely DPH musí být registrována pro jednotné kontaktní místo. Hlášení One-Stop-Shop od dceřiné společnosti skupiny DPH se také podává prostřednictvím mateřské společnosti skupiny DPH.

Domácí tržby musí být stále podány prostřednictvím místního přiznání k dani z přidané hodnoty

Pokud je země odjezdu a země příjezdu při prodeji zboží nebo poskytování služeb totožná, je nutné tyto obchodní úkony nahlásit prostřednictvím místního přiznání k dani z přidané hodnoty země odeslání a splatnou DPH zde uhradit.

Využití skladů v rámci Evropské unie

Využití skladu v rámci Evropské unie je spouštěcí podmínkou pro registraci k DIČ z přidané hodnoty v zemi skladu.

Vnitrokomunitární pohyby zboží mezi dvěma sklady musí být stále podány v rámci místního Přiznání k dani z přidané hodnoty v zemi odeslání i v zemi určení.

Registrace k dani z přidané hodnoty před 1. červencem 2021 jsou stále platné

Pokud již byla daňová registrace získána před 1. červencem 2021, zůstane v platnosti i v případě, že veškerý prodej zboží na dálku v rámci Společenství bude podán prostřednictvím přiznání k dani z přidané hodnoty na jednom místě.

To znamená, že přiznání k dani z přidané hodnoty musí být i nadále podáváno včas. Patří sem nulová přiznání, která je nutné podat ve stanovené lhůtě i v případě, že nedošlo k žádnému pohybu zboží, tuzemským tržbám nebo jiným vykazovaným obchodním akcím.

Povinnost ohlašování v zemi určení končí zrušením daňové evidence. .

Společnosti by měly přezkoumat, zda je stále nutné registrovat pro účely daně z přidané hodnoty.

Výjimka z One-Stop-Shop

Společnosti mohou být úřady vyloučeny z účasti na jednotném kontaktním místě za porušení povinností.

Mezi povinnosti patří mimo jiné včasné podání hlášení OSS a včasné zaplacení dlužné DPH.

Odpovědné orgány obvykle písemně informují dotčené společnosti, že jsou z jednotného kontaktního místa vyloučeny z důvodu porušení povinností.

Stav překladu: Strojový překlad

Právní zveřejnění

DutyPay GmbH

Rummelstrasse 11
67655 Kaiserslautern
Německo

Registrovat informace

Rejstříkový soud: Okresní soud Kaiserslautern
IČ: HRB 31620
DIČ: DE293589759
Vedoucí společnosti: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktní Informace

Rezervovat telefonní nebo video konferenci
E-mailová adresa: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legální informace

Obsah webových stránek slouží pouze pro informaci a nepředstavuje daňové, právní ani obchodní poradenství. Za externí odkazy nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za jejich obsah odpovídají výhradně provozovatelé odkazových stránek.

Tento web nepoužívá soubory cookie.

Prohlášení o ochraně údajů

Další právní informace