Prozkoumejte všechny domény shody

Prozkoumejte soulad s bateriemi

Orientace a strategické oblasti činnosti pro udržitelný úspěch

image.alt.label

Porozumění Relevanci

Elektrické baterie jsou v dnešním světě neocenitelné a staly se nedílnou součástí každodenního života. Jednorázové baterie (také nazývané primární baterie) jsou ideální pro krátkodobé použití, jako jsou svítilny. Akumulátory (také nazývané sekundární baterie) jsou dobíjecí a určené pro dlouhodobé používání, jako jsou chytré telefony nebo elektromobily.

Pro firmy je znalost právních předpisů pro baterie zásadní. Nedodržení může mít závažné právní a finanční důsledky pro společnost a odpovědné osoby.

Znalost regulačního rámce

Právní rámec pro baterie je složitý a mnohovrstevný. V Evropské unii se na výrobu, distribuci a likvidaci baterií řídí zákony a předpisy. Ústředním zájmem je regulace povinností zpětného odběru baterií a související sledovatelnosti.

Nařízení o bateriích stanoví specifické bezpečnostní a ekologické normy pro baterie. Nařízení o elektrických zařízeních určuje pravidla pro nakládání s bateriovými elektrickými a elektronickými zařízeními na konci jejich životnosti.

Národní zákony mohou evropské požadavky doplňovat nebo se od nich odchylovat. Společnosti by proto měly vždy sledovat aktuální předpisy pro každou zemi.

Používání informačních a komunikačních systémů

Společnosti používají specializované systémy ke sledování a zpětnému odběru baterií.

Podporují porozumění platným předpisům a poskytují aktuální informace pro neustálé sledování procesů shody. Tyto systémy tedy podporují bezpečnost baterií a snižují možné negativní dopady na životní prostředí.

Pečlivá koordinace příslušných systémů ve společnosti s oficiálními systémy umožňuje bezproblémovou shodu s bateriemi.

Splnění požadavků na shodu

Znalost a dodržování pravidel shody je nepřetržitý proces. Dotčené oblasti společnosti musí být průběžně kontrolovány z hlediska zákonných povinností. To vyžaduje specializované znalosti provozních procesů a příslušných zákonů týkajících se baterií v příslušných zemích.

Společnosti mohou optimalizovat shodu a splnit požadavky tím, že se spoléhají na odborný software a služby shody. Tato podpora umožňuje efektivní využití zdrojů společnosti.

Stav překladu: Strojový překlad

Compliance Domain

Prozkoumejte všechny domény shody

 • Daň z přidané hodnoty
 • Elektrická baterie
 • Fakturace
 • Účetnictví
 • Ochrana Dat
 • Digitální identita
 • Proti praní špinavých peněz
 • Intrastat
 • Daň z kávy
 • Obal
 • Odpad elektrického a elektronického zařízení
 • Celní

Právní zveřejnění

DutyPay GmbH

Rummelstrasse 11
67655 Kaiserslautern
Německo

Registrovat informace

Rejstříkový soud: Okresní soud Kaiserslautern
IČ: HRB 31620
DIČ: DE293589759
Vedoucí společnosti: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktní Informace

Telefon: +49 (0)631 5600 1600
E-mailová adresa: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legální informace

Obsah webových stránek slouží pouze pro informaci a nepředstavuje daňové, právní ani obchodní poradenství. Za externí odkazy nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za jejich obsah odpovídají výhradně provozovatelé odkazových stránek.

Tento web nepoužívá soubory cookie.

Prohlášení o ochraně údajů

Další právní informace