Naar het contributieoverzicht
One-stop-shop btw-aangifte

De one-stop-shop belastingaangifte over de toegevoegde waarde in de Europese Unie in één oogopslag

image.alt.label

Sinds 1 juli 2021 kunnen bedrijven gevestigd binnen de Europese Unie zich inschrijven voor de One-Stop-Shop en de OSS-aangifte omzetbelasting (ook: OSS-aangifte) indienen voor intracommunautaire verkoop op afstand van zowel goederen als diensten via een nationaal centraal online platform.

Deze deskundige bijdrage biedt een overzicht en nuttige informatie over het onderwerp One-Stop-Shop.

Onderscheid tussen intracommunautaire verkoop op afstand van goederen en binnenlandse verkoop

De omzet is onderverdeeld in twee categorieën:

Binnenlandse verkoop: De term binnenlandse verkoop verwijst naar alle verkopen aan eindklanten binnen een land zonder een grens te overschrijden.

Intracommunautaire verkoop op afstand: De term intracommunautaire verkoop op afstand verwijst naar alle grensoverschrijdende verkopen aan eindklanten binnen de Europese Unie.

Deze individuele leveringsdrempels zijn vanaf 1 juli 2021 vervangen door een EU-brede leveringsdrempel van 10.000 euro (netto).

Om te bepalen of de EU-brede leveringsdrempel is overschreden, moeten bedrijven al hun leveringsdrempels vermelden Intracommunautaire verkopen en diensten op afstand.

In de eerste stap worden alle intracommunautaire verkopen en diensten op afstand in een kalenderjaar bij elkaar opgeteld totdat de nettowaarde aan het einde van het kalenderjaar lager is dan 10.000 euro. , of de leveringsdrempel voor de hele EU wordt op één dag tijdens het kalenderjaar overschreden.

Als de leveringsdrempel voor de hele EU wordt overschreden en er geen registratie voor de One-Stop-Shop is ingediend, vindt de volgende verkoop plaats in het land van bestemming belastbaar is. Het bedrag van de verkoop is hier niet relevant.

Registratie voor de One-Stop-Shop

Over het algemeen is deelname aan de One-Stop-Shop-procedure vrijwillig en vindt plaats bij de bevoegde autoriteit in het land van het hoofdkantoor van de onderneming.

In de meeste gevallen moet de registratie via een online portal worden ingediend. Afhankelijk van het land moet toegang tot dit online portaal eerst worden verkregen door een online account aan te maken of door een digitaal certificaat aan te vragen.

Het is belangrijk op te merken dat registratie voor de One-Stop-Shop alleen kan duren plaats naar het eerstvolgende mogelijke kwartaal. Normaal gesproken is een registratie met terugwerkende kracht niet mogelijk.

Kenmerken van een BTW-groep

Als de onderneming deel uitmaakt van een btw-groep, moet de moedermaatschappij van de btw-groep aangemeld zijn voor het éénloketsysteem. De One-Stop-Shop-melding van de dochtermaatschappij van de BTW-groep wordt eveneens via de moedermaatschappij van de BTW-groep ingediend.

Binnenlandse verkopen moeten nog steeds worden ingediend via de lokale BTW-aangifte

Indien het land van vertrek en aankomst bij de verkoop van goederen of het verlenen van diensten identiek zijn, moeten deze zakelijke handelingen via de lokale BTW-aangifte van het land van vertrek worden gemeld en moet daar de verschuldigde BTW worden betaald.

Gebruik van magazijnen binnen de Europese Unie

Het gebruik van een entrepot binnen de Europese Unie is een voorwaarde voor registratie voor het BTW-nummer in het land van het entrepot. Intracommunautaire goederenbewegingen tussen twee entrepots moeten nog steeds worden ingediend binnen de lokale Belastingaangiften over de toegevoegde waarde van zowel het land van vertrek als het land van bestemming.

BTW-registraties vóór 1 juli 2021 zijn nog steeds geldig

Als er vóór 1 juli 2021 al een belastingregistratie is verkregen, blijft deze van kracht, zelfs als alle intracommunautaire afstandsverkopen van goederen worden ingediend via de One-Stop-Shop BTW-aangifte.

Dit betekent dat de omzetbelastingaangiften tijdig moeten worden ingediend. Dit omvat nulaangiften, die binnen de deadline moeten worden ingediend, zelfs als er geen goederenbewegingen, binnenlandse verkopen of andere te rapporteren zakelijke acties hebben plaatsgevonden.

De verplichting om te rapporteren in het land van bestemming eindigt met de belastinguitschrijving .

Bedrijven moeten nagaan of ze nog steeds geregistreerd moeten zijn voor BTW-doeleinden.

Uitsluiting uit de One-Stop-Shop

Bedrijven kunnen door de autoriteiten worden uitgesloten van deelname aan het éénloketsysteem wegens plichtsverzuim.

Tot de taken behoren onder meer het tijdig indienen van de OSS-rapportage en het tijdig betalen van de verschuldigde BTW.

De verantwoordelijke autoriteiten informeren de getroffen bedrijven doorgaans schriftelijk dat zij zijn uitgesloten van het éénloketsysteem vanwege plichtsverzuim.

Vertaalstatus: Machine vertaling

Wettelijke openbaarmaking

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Duitsland

Informatie registreren

Register rechtbank: Kantonrechter Kaiserslautern
Registratienummer: HRB 31620
Btw Nr.: DE293589759
Directeur: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Contactgegevens

Boek een telefoon- of videoconferentie
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legale informatie

De inhoud van de website is louter informatief en vormt geen fiscaal, juridisch of zakelijk advies Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor externe links. De beheerders van gelinkte sites zijn als enige verantwoordelijk voor hun inhoud.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Privacyverklaring

Aanvullende juridische informatie