Prozkoumejte všechny domény shody

Prozkoumejte dodržování předpisů proti praní špinavých peněz

Orientace a strategické oblasti činnosti pro udržitelný úspěch

image.alt.label

Porozumění Relevanci

Praní špinavých peněz je globální problém. Jde o proces, ve kterém se zločinci snaží zamaskovat nelegálně nabyté peníze tak, aby se jevily jako legálně získané peníze.

Výměna informací mezi úřady a firmami je klíčová pro odhalování případů praní špinavých peněz. Je proto nezbytné, aby společnosti zavedly opatření k identifikaci podezřelých transakcí a obchodních partnerů.

Společnosti, které nedodržují předpisy o prevenci praní špinavých peněz, se vystavují vysokým pokutám a dalším sankcím.

Znalost regulačního rámce

Trestné způsoby praní špinavých peněz a protiopatření proti nim se neustále mění. To znamená neustálé úpravy regulačního rámce pro společnosti.

Regulační rámec tvoří různé zákony, předpisy a směrnice. Ty vyžadují, aby společnosti přijaly specifická preventivní opatření proti praní špinavých peněz, jako je identifikace obchodních partnerů nebo hlášení podezřelých případů.

Používání informačních a komunikačních systémů

Prostřednictvím informačních a komunikačních systémů mohou společnosti identifikovat své zákazníky a obchodní partnery, monitorovat transakce a hlásit podezřelé případy.

Znalost zákazníků

Dodržování požadavků KYC (KYC = Know Your Customer) hraje ústřední roli v prevenci praní špinavých peněz. Tyto systémy zajišťují, že zákazníci a obchodní partneři jsou správně identifikováni a průběžně kontrolováni, aby se zabránilo praní špinavých peněz.

Vyšetřování finančních transakcí

Mnoho evropských zemí má národní finanční informační jednotky (FIU), které mají za úkol bojovat proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Tyto finanční informační jednotky využívají pokročilé informační systémy k identifikaci činností v oblasti praní špinavých peněz. Hlavními úkoly je shromažďování zpráv o podezřelé činnosti a analýza údajů o transakcích, často ve spolupráci s dalšími domácími i zahraničními orgány.

Poskytování whistleblowerových systémů

Systémy informátorů umožňují zaměstnancům anonymně vyjádřit obavy z praní špinavých peněz v rámci společnosti bez obav z odvety. Tyto systémy chrání identitu reportérů pomocí moderních bezpečnostních opatření a šifrovacích technik.

Splnění požadavků na shodu

Dodržování předpisů o prevenci praní špinavých peněz je nepřetržitý proces, který vyžaduje pravidelné kontroly a úpravy.

Mezi hlavní úkoly v oblasti compliance patří školení zaměstnanců, provádění interních auditů a proaktivní řízení rizik. Společnosti, které důsledně plní své požadavky na dodržování předpisů, se chrání před finančními ztrátami, riziky poškození dobré pověsti a právními důsledky.

Stav překladu: Strojový překlad

Compliance Domain

Prozkoumejte všechny domény shody

 • Daň z přidané hodnoty
 • Elektrická baterie
 • Fakturace
 • Účetnictví
 • Ochrana Dat
 • Digitální identita
 • Proti praní špinavých peněz
 • Intrastat
 • Daň z kávy
 • Obal
 • Odpad elektrického a elektronického zařízení
 • Celní

Právní zveřejnění

DutyPay GmbH

Rummelstrasse 11
67655 Kaiserslautern
Německo

Registrovat informace

Rejstříkový soud: Okresní soud Kaiserslautern
IČ: HRB 31620
DIČ: DE293589759
Vedoucí společnosti: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktní Informace

Telefon: +49 (0)631 5600 1600
E-mailová adresa: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legální informace

Obsah webových stránek slouží pouze pro informaci a nepředstavuje daňové, právní ani obchodní poradenství. Za externí odkazy nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za jejich obsah odpovídají výhradně provozovatelé odkazových stránek.

Tento web nepoužívá soubory cookie.

Prohlášení o ochraně údajů

Další právní informace