Prozkoumejte všechny domény shody

Prozkoumejte soulad s Intrastatem

Orientace a strategické oblasti činnosti pro udržitelný úspěch

image.alt.label

Porozumění Relevanci

Intrastat je systém pro sběr statistických údajů o pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie.

Firmy, které překročí určité prahové hodnoty, musí podávat výkazy Intrastat. Nedodržení těchto povinností může vést k pokutám a obchodním sankcím.

Znalost regulačního rámce

Cílem evropského nařízení o statistikách podnikání je zajistit přesné informace o obchodních aktivitách v rámci Evropské unie. To umožňuje společnostem a tvůrcům politik zefektivnit vnitřní trh a přijímat informovanější rozhodnutí.

Vnitrostátní orgány monitorují dodržování povinností Intrastatu. Orgány úzce spolupracují a mohou identifikovat a zobrazit neúplné nebo chybějící výkazy Intrastat prostřednictvím přeshraniční a vnitroúřadní výměny údajů.

Používání informačních a komunikačních systémů

Orgány v členských státech Evropské unie obecně poskytují elektronické platformy pro podávání výkazů Intrastat.

Požadavky a technické možnosti výkazů sahají od ručního nahrávání až po automatické předávání prostřednictvím rozhraní.

Splnění požadavků na shodu

Navzdory závaznému nařízení Intrastat existují mezi členskými státy Evropské unie velké rozdíly v požadavcích, které jsou dány národními potřebami a zákony.

Firmy mohou optimalizovat procesy a plnit požadavky tím, že se spoléhají na expertní služby. Tato podpora umožňuje efektivní využití zdrojů pro udržitelný úspěch.

Stav překladu: Strojový překlad

Compliance Domain

Prozkoumejte všechny domény shody

 • Daň z přidané hodnoty
 • Elektrická baterie
 • Fakturace
 • Účetnictví
 • Ochrana Dat
 • Digitální identita
 • Proti praní špinavých peněz
 • Intrastat
 • Daň z kávy
 • Obal
 • Odpad elektrického a elektronického zařízení
 • Celní

Právní zveřejnění

DutyPay GmbH

Rummelstrasse 11
67655 Kaiserslautern
Německo

Registrovat informace

Rejstříkový soud: Okresní soud Kaiserslautern
IČ: HRB 31620
DIČ: DE293589759
Vedoucí společnosti: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktní Informace

Rezervovat telefonní nebo video konferenci
E-mailová adresa: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legální informace

Obsah webových stránek slouží pouze pro informaci a nepředstavuje daňové, právní ani obchodní poradenství. Za externí odkazy nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za jejich obsah odpovídají výhradně provozovatelé odkazových stránek.

Tento web nepoužívá soubory cookie.

Prohlášení o ochraně údajů

Další právní informace