Prozkoumejte všechny domény shody

Prozkoumejte celní dodržování

Orientace a strategické oblasti činnosti pro udržitelný úspěch

image.alt.label

Porozumění Relevanci

Cla mají významný vliv na úspěch firem v mezinárodním obchodu. Dodržování celních předpisů zabraňuje sankcím a zpožděním, což následně zajišťuje efektivní dodavatelský řetězec a spokojené zákazníky.

Správný celní postup a správná klasifikace zboží jsou klíčové pro řízení nákladů. Společnosti, které správně deklarují zboží, se vyhnou zbytečným nákladům a mohou těžit z obchodních dohod.

Celní dodržování je zásadní pro mezinárodní obchodní úspěch.

Znalost regulačního rámce

Cla v Evropské unii podléhají některým předpisům a zákonům, zejména nařízení o celním kodexu a nařízení o celní aplikaci Unie. Ty určují kritéria pro celní zpracování, jako je zboží podléhající clu nebo platné celní sazby. Kromě směrnic EU určují celní postupy mezinárodní obchodní dohody. Pokud firmy celní předpisy nedodrží, hrozí jim celní sankce, pokuty a v závažných případech i trestní stíhání. Pro společnosti v mezinárodním obchodě je proto nezbytné dodržovat platné předpisy.

Používání informačních a komunikačních systémů

Používání informačních a komunikačních systémů je při celním zpracování zásadní. Umožňují společnostem podávat elektronická celní prohlášení, platit celní poplatky online a sledovat stav celního odbavení v reálném čase.

Speciální software a elektronické platformy jsou zásadními nástroji pro dodržování celních předpisů. Nabízí funkce pro automatické výpočty a tvorbu potřebných dokumentů. Elektronická komunikace s celními orgány navíc umožňuje efektivní spolupráci a výrazně urychluje proces celního odbavení.

Mezi důležité systémy celního odbavení v Evropské unii patří AES (= Automated Export Service) , ACS (=Automated Customs System) a TARIC (=Integrovaný tarif Společenství). Tyto systémy jsou poskytovány celními orgány a jsou přístupné všem společnostem.

Splnění požadavků na shodu

Správné vyřízení celního řízení je pro společnosti, které působí mezinárodně, klíčové. To zahrnuje určení správného čísla celního sazebníku, přesný výpočet celních poplatků, předložení potřebných celních dokladů a svědomité provádění předepsaných celních postupů. Tyto kroky jsou nezbytné pro soulad s platnými předpisy a pro hladký přeshraniční obchod.

Při dodržování celních předpisů se společnosti mohou spolehnout na webové stránky celních orgánů, publikace Evropské komise a odborné služby. Dodržování předpisů zabraňuje právním důsledkům a umožňuje společnostem plně využít jejich mezinárodní potenciál.

Stav překladu: Strojový překlad

Compliance Domain

Prozkoumejte všechny domény shody

 • Daň z přidané hodnoty
 • Elektrická baterie
 • Fakturace
 • Účetnictví
 • Ochrana Dat
 • Digitální identita
 • Proti praní špinavých peněz
 • Intrastat
 • Daň z kávy
 • Obal
 • Odpad elektrického a elektronického zařízení
 • Celní

Právní zveřejnění

DutyPay GmbH

Rummelstrasse 11
67655 Kaiserslautern
Německo

Registrovat informace

Rejstříkový soud: Okresní soud Kaiserslautern
IČ: HRB 31620
DIČ: DE293589759
Vedoucí společnosti: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktní Informace

Telefon: +49 (0)631 5600 1600
E-mailová adresa: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legální informace

Obsah webových stránek slouží pouze pro informaci a nepředstavuje daňové, právní ani obchodní poradenství. Za externí odkazy nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za jejich obsah odpovídají výhradně provozovatelé odkazových stránek.

Tento web nepoužívá soubory cookie.

Prohlášení o ochraně údajů

Další právní informace