Tüm uyumluluk alanlarını keşfedin

Veri Koruma Uyumluluğunu Keşfedin

Sürdürülebilir Başarı İçin Yönelim ve Stratejik Eylem Alanları

image.alt.label

Alaka Düzeyini Anlamak

Şirketlerin, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri güvenli bir şekilde ve geçerli yasalara uygun olarak işleme konusunda önemli bir sorumluluğu vardır. Sınır ötesi iş faaliyetlerinde veriler genellikle ulusal sınırların ötesinde paylaşılır. İlgili tüm ülkelerin (yargı bölgelerinin) ilgili veri koruma yasalarının dikkate alınması gerektiğinden, bu durum veri korumanın karmaşıklığını artırır. Düzenlemelerin ihlali mali cezalarla sonuçlanabilir ve şirketin bütünlüğüne duyulan güven üzerinde kalıcı bir etki yaratabilir.

Düzenleyici Çerçeveyi Bilmek

Avrupa Birliği'nde Genel Veri Koruma Yönetmeliği, veri korumasına ilişkin yasal çerçeveyi sağlar. Bu düzenleme doğrudan tüm üye devletlerde ve bölge dışı uygulaması nedeniyle, üye devletlerdeki bireylerin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini işleyen dünya çapındaki tüm şirketler için geçerlidir. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin nasıl işlenebileceğini ve veri sahiplerinin hangi haklara sahip olduğunu tanımlar.

Bazı bölgelerde düzenleme, ulusal, tamamlayıcı veri koruma düzenlemelerine kapsam bırakmaktadır. Bu nedenle, tüm şirketlerin hem Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne hem de faaliyet gösterdikleri üye devletlerin ulusal veri koruma yasalarına uymaları gerekir.

Bölge dışı etkiye sahip veri koruma yasaları, Avrupa Birliği merkezli şirketler için de geçerlidir. Birlik dışındaki kişilerden gelen verileri işlemek. Bu, verileri işleyen şirketin konumuna bakılmaksızın, veri sahiplerinin haklarının korunmasını sağlar.

Bilgi ve İletişim Sistemlerini Kullanmak

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, şirketlerin oluşturması ve sürdürmesi gereken belgelere ilişkin özel gereksinimleri ortaya koymaktadır. Uyumlu belgeler oluşturmak, veri korumadaki en büyük zorluklardan biridir.

Şirketler belgelendirme için kağıt tabanlı, elektronik veya her ikisinin bir kombinasyonu dahil olmak üzere çeşitli sistemler kullanabilir. Seçilen sistem ne olursa olsun, şirketlerin veri koruma politikalarını ve ilgili belgeleri güvenli bir şekilde saklamak ve hızlı bir şekilde erişmek için güvenilir bir sisteme sahip olması gerekir. Bu, ihlaller ve yetkililerden gelen soruşturmalar durumunda hızlı eyleme geçilmesini sağlar.

Bazı bölgelerde, çalışanların veri koruma ihlallerini isimsiz olarak bildirmelerine olanak sağlamak için ihbar sistemleri de gereklidir. Bu tür sistemlerin, raporlama yapanların korunmasını sağlayacak işlevlere sahip olması gerekir. Bunlar arasında anonimlik, gizlilik ve kanıtları güvenli bir şekilde toplama ve sunma yeteneği yer alır.

Uyumluluk Gereksinimlerini Karşılama

Şirketler için veri koruma, teknik ve organizasyonel zorluklarla dolu sürekli bir süreçtir. Önemli bir bileşen, şirketteki veri koruma sorunları için merkezi irtibat noktası olarak dahili veya harici bir veri koruma görevlisinin atanmasıdır. Bu kişi, özellikle veri işlemedeki potansiyel risklerin belirlenmesi ve en aza indirilmesi konusunda veri koruma gerekliliklerinin yerine getirilmesini destekler.

Yazılım ve danışmanlık hizmetleri, operasyonel veri korumasında değerli destek sağlayabilir. Veri koruma belgelerinin oluşturulmasını ve yönetilmesini kolaylaştırırlar. Uzmanlar, düzenli eğitimler ve denetimlerle şirketlerin en son gelişmelerden haberdar olmasını ve süreçlerin düzenli olarak güncellenmesini sağlıyor.

Çeviri Durumu: Makine Çevirisi

Uyumluluk Alanı

Tüm uyumluluk alanlarını keşfedin

 • Katma değer vergisi
 • Elektrik pili
 • Faturalama
 • Muhasebe
 • Veri Koruması
 • Dijital Kimlik
 • Kara Para Aklamayı Önleme
 • Intrastat
 • Kahve vergisi
 • Ambalajlama
 • Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları
 • Gümrük

Yasal açıklama

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Almanya

Kayıt Bilgileri

Kayıt mahkemesi: Kaiserslautern Sulh Hukuk Mahkemesi
Kayıt numarası: HRB 31620
Satış vergisi kimliği: DE293589759
Genel müdür: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

İletişim Bilgileri

Telefon veya video konferansı ayırtın
E-posta: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Yasal bilgi

Web sitesinin içeriği yalnızca bilgi amaçlıdır ve vergi, hukuk veya ticari tavsiye teşkil etmez Dış bağlantılar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bağlantı verilen sitelerin operatörleri, içeriklerinden yalnızca sorumludur.

Bu web sitesi çerez kullanmaz.

Veri Koruma Beyanı

Ek Hukuki Bilgiler