Esplora l-oqsma kollha ta' konformità

Esplora l-Konformità tal-Protezzjoni tad-Data

Orjentazzjoni u Oqsma Strateġiċi ta' Azzjoni għal Suċċess Sostenibbli

image.alt.label

Fehim tar-Relevanza

Il-kumpaniji għandhom responsabbiltà sinifikanti li jipproċessaw informazzjoni identifikabbli personalment b'mod sigur u skont il-liġijiet applikabbli. F'azzjonijiet ta' negozju transkonfinali, id-dejta ħafna drabi tiġi skambjata bejn il-fruntieri nazzjonali. Dan iżid il-kumplessità tal-protezzjoni tad-dejta, peress li jridu jitqiesu l-liġijiet rilevanti tal-protezzjoni tad-dejta tal-pajjiżi kollha (ġurisdizzjonijiet) involuti. Il-ksur tar-regolamenti jista’ jirriżulta f’penali finanzjarji u jkollu impatt dejjiemi fuq il-fiduċja fl-integrità tal-kumpanija.

Li tkun taf il-Qafas Regolatorju

Fl-Unjoni Ewropea, ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data jipprovdi l-qafas legali għall-protezzjoni tad-dejta. Dan ir-regolament japplika direttament fl-istati membri kollha u, minħabba l-applikazzjoni extraterritorjali tiegħu, għall-kumpaniji kollha madwar id-dinja li jipproċessaw informazzjoni identifikabbli personalment ta’ individwi mill-istati membri. Jiddefinixxi kif informazzjoni identifikabbli personalment tista' tiġi pproċessata u liema drittijiet huma intitolati għalihom is-suġġetti tad-dejta.

F'ċerti oqsma, ir-regolament iħalli ambitu għal regolamenti nazzjonali u supplimentari tal-protezzjoni tad-dejta. Għalhekk, il-kumpaniji kollha għandhom jikkonformaw kemm mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data kif ukoll mal-liġijiet nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-dejta tal-istati membri li joperaw fihom.

Liġijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta b’effett extraterritorjali japplikaw ukoll għal kumpaniji bbażati fl-Unjoni Ewropea li jipproċessa data minn persuni barra l-Unjoni. Dan jiżgura l-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta, irrispettivament mill-post tal-kumpanija li tipproċessa d-dejta.

Użu ta' Sistemi ta' Informazzjoni u Komunikazzjoni

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta jistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi għad-dokumentazzjoni li l-kumpaniji jridu joħolqu u jżommu. Il-ħolqien ta' dokumentazzjoni konformi hija waħda mill-isfidi ewlenin fil-protezzjoni tad-dejta.

Il-kumpaniji jistgħu jużaw diversi sistemi għad-dokumentazzjoni, inklużi dawk ibbażati fuq il-karta, elettroniċi jew taħlita tat-tnejn. Irrispettivament mis-sistema magħżula, il-kumpaniji għandu jkollhom sistema affidabbli biex jaħżnu b'mod sigur u jaċċessaw malajr il-politiki tal-protezzjoni tad-dejta u dokumenti relatati. Dan jippermetti azzjoni rapida fil-każ ta' vjolazzjonijiet u mistoqsijiet mill-awtoritajiet.

F'ċerti oqsma, is-sistemi tal-informaturi huma meħtieġa wkoll biex l-impjegati jkunu jistgħu jirrappurtaw ksur tal-protezzjoni tad-dejta b'mod anonimu. Tali sistemi għandu jkollhom funzjonijiet li jiżguraw il-protezzjoni ta' dawk li jirrappurtaw. Dawn jinkludu l-anonimità, il-kunfidenzjalità u l-abbiltà li tiġbor u tipprovdi evidenza b'mod sigur.

Il-Laqgħa tar-Rekwiżiti ta' Konformità

Għall-kumpaniji, il-protezzjoni tad-dejta hija proċess kontinwu bi sfidi tekniċi u organizzattivi. Komponent importanti huwa l-ħatra ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta intern jew estern bħala l-punt ċentrali ta’ kuntatt għal kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-dejta fil-kumpanija. Din il-persuna tappoġġja t-twettiq tar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta, b’mod partikolari fl-identifikazzjoni u l-minimizzazzjoni tar-riskji potenzjali fl-ipproċessar tad-dejta.

Software u servizzi ta’ konsulenza jistgħu jipprovdu appoġġ siewi fil-protezzjoni tad-dejta operazzjonali. Jagħmilha aktar faċli biex tinħoloq u timmaniġġja d-dokumentazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta. B'korsijiet ta' taħriġ u verifiki regolari, l-esperti jiżguraw li l-kumpaniji jkunu infurmati dwar l-aħħar żviluppi u li l-proċessi jiġu aġġornati regolarment.

Status tat-Traduzzjoni: Traduzzjoni Magna

Dominju ta' Konformità

Esplora l-oqsma kollha ta' konformità

 • Taxxa fuq il-valur miżjud
 • Batterija Elettrika
 • Fatturazzjoni
 • Kontabilità
 • Protezzjoni tad-Dejta
 • Identità Diġitali
 • Kontra l-Ħasil tal-Flus
 • Intrastat
 • Taxxa tal-Kafè
 • Ippakkjar
 • Skart ta' Tagħmir Elettriku u Elettroniku
 • Dwana

Żvelar Legali

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Il-Ġermanja

Informazzjoni dwar ir-Reġistru

Qorti tar-Reġistru: Il-Qorti tat-Tribunali Amtali ta' Kaiserslautern
Numru tar-reġistru: HRB 31620
ID tal-VAT: DE293589759
Direttur Maniġerjali: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Dettalji ta 'Kuntatt

Ibbukkja konferenza tal-telefon jew tal-vidjo
Imejl: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Informazzjoni Legali

Il-kontenut tal-websajt huwa għall-informazzjoni biss u ma jikkostitwixxix parir ta 'taxxa, legali jew ta' negozju. L-operaturi ta 'siti marbuta huma unikament responsabbli għall-kontenut tagħhom.

Din il-websajt ma tużax cookies.

Dikjarazzjoni ta' Protezzjoni tad-Data

Informazzjoni legali addizzjonali