Κυρίως μενού
Ελλάδα - Ελληνικά
Γλώσσα
Στην επισκόπηση συνεισφοράς
Επιστροφή ΦΠΑ μίας στάσης

Η Δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας One-Stop-Shop στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ματιά

image.alt.label

Από την 1η Ιουλίου 2021, εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να εγγραφούν στο One-Stop-Shop και να υποβάλουν τη δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας OSS (επίσης: OSS-return) για ενδοκοινοτική εξ αποστάσεως πώληση αγαθών καθώς και υπηρεσίες μέσω εθνική κεντρική διαδικτυακή πλατφόρμα.

Αυτή η συνεισφορά ειδικών παρέχει μια επισκόπηση και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα One-Stop-Shop.

Διάκριση μεταξύ ενδοκοινοτικών πωλήσεων αγαθών εξ αποστάσεως και πωλήσεων εσωτερικού

Οι πωλήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Εσωτερική πώληση: Ο όρος εγχώρια πώληση αναφέρεται σε όλες τις πωλήσεις σε τελικούς πελάτες εντός μιας χώρας χωρίς τη διέλευση των συνόρων.

Ενδοκοινοτική εξ αποστάσεως πώληση: Ο όρος ενδοκοινοτική εξ αποστάσεως πώληση αναφέρεται σε όλες τις διασυνοριακές πωλήσεις σε τελικούς πελάτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτά τα μεμονωμένα όρια παράδοσης αντικαταστάθηκαν από ένα όριο παράδοσης σε όλη την ΕΕ 10.000 ευρώ (καθαρά) από την 1.7.2021.

Για να καθοριστεί εάν έχει ξεπεραστεί το όριο παράδοσης σε όλη την ΕΕ, οι εταιρείες πρέπει να συμπεριλάβουν όλα τα Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις και υπηρεσίες.

Στο πρώτο βήμα, όλες οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις και υπηρεσίες σε ένα ημερολογιακό έτος αθροίζονται μαζί έως ότου η καθαρή αξία είναι κάτω από 10.000 ευρώ στο τέλος του ημερολογιακού έτους , ή το όριο παράδοσης σε όλη την ΕΕ σημειωθεί υπέρβαση μία ημέρα κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Εάν ξεπεραστεί το όριο παράδοσης σε όλη την ΕΕ και δεν έχει υποβληθεί εγγραφή για το One-Stop-Shop, η επόμενη πώληση στη χώρα προορισμού φορολογείται. Το ποσό της πώλησης δεν έχει σημασία εδώ.

Εγγραφή στο One-Stop-Shop

Γενικά, η συμμετοχή στη διαδικασία της One-Stop-Shop είναι εθελοντική και πραγματοποιείται στην αρμόδια αρχή της χώρας της έδρας της εταιρείας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγγραφή πρέπει να υποβάλλεται μέσω διαδικτυακής πύλης. Ανάλογα με τη χώρα, η πρόσβαση σε αυτήν την ηλεκτρονική πύλη πρέπει πρώτα να αποκτηθεί δημιουργώντας έναν διαδικτυακό λογαριασμό ή υποβάλλοντας αίτηση για ψηφιακό πιστοποιητικό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εγγραφή στο One-Stop-Shop μπορεί να διαρκέσει μόνον. θέση στο επόμενο πιθανό τρίμηνο.

Συνήθως, η αναδρομική εγγραφή δεν είναι δυνατή.

Χαρακτηριστικά μιας Ομάδας ΦΠΑ

Εάν η εταιρεία είναι μέρος μιας ομάδας ΦΠΑ, η μητρική εταιρεία του ομίλου ΦΠΑ πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στην υπηρεσία μιας στάσης. Η αναφορά One-Stop-Shop από τη θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΦΠΑ υποβάλλεται και μέσω της μητρικής εταιρείας του ομίλου ΦΠΑ.

Οι εγχώριες πωλήσεις πρέπει ακόμα να υποβάλλονται μέσω της τοπικής δήλωσης φόρου προστιθέμενης αξίας

Εάν η χώρα αναχώρησης και άφιξης είναι πανομοιότυπες κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αυτές οι επιχειρηματικές ενέργειες πρέπει να αναφέρονται μέσω της τοπικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας της χώρας αναχώρησης και ο οφειλόμενος ΦΠΑ πρέπει να καταβληθεί εκεί.

Χρήση Αποθηκών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η χρήση αποθήκης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στον αριθμό Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στη χώρα της αποθήκης.

Οι ενδοκοινοτικές μετακινήσεις εμπορευμάτων μεταξύ δύο αποθηκών πρέπει να υποβάλλονται εντός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας τόσο της χώρας αναχώρησης όσο και της χώρας προορισμού.

Οι εγγραφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας πριν από την 1η Ιουλίου 2021 εξακολουθούν να ισχύουν

Εάν μια φορολογική εγγραφή είχε ήδη αποκτηθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2021, αυτή θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και αν όλες οι Ενδοκοινοτικές Πωλήσεις Αγαθών από απόσταση υποβάλλονται μέσω της δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας One-Stop-Shop.

Αυτό σημαίνει ότι οι δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλονται εγκαίρως. Αυτό περιλαμβάνει μηδενικές επιστροφές, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας, ακόμη και αν δεν υπήρξαν κινήσεις αγαθών, εγχώριες πωλήσεις ή άλλες δηλωτέες επιχειρηματικές ενέργειες.

Η υποχρέωση αναφοράς στη χώρα προορισμού λήγει με τη φορολογική διαγραφή. .

Οι εταιρείες θα πρέπει να ελέγξουν εάν πρέπει να εγγραφούν για λόγους φόρου προστιθέμενης αξίας.

Εξαίρεση από το One-Stop-Shop

Οι εταιρείες μπορούν να αποκλείονται από τις αρχές από τη συμμετοχή στο one-stop shop για παράβαση καθήκοντος.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η έγκαιρη υποβολή της έκθεσης OSS και η έγκαιρη καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Οι αρμόδιες αρχές συνήθως ενημερώνουν εγγράφως τις επηρεαζόμενες εταιρείες ότι αποκλείονται από το one-stop shop λόγω παράβασης καθήκοντος.

Κατάσταση μετάφρασης: Μηχανική Μετάφραση

Διαβάστε τις συνεισφορές των ειδικών
Ενδοκοινοτικές προμήθειεςΕπιστροφή ΦΠΑ μίας στάσης
Ανακαλύψτε με
taxhub
TaxHub
Umsatzsteuer einfach machen

Νομική αποκάλυψη

DutyPay GmbH (Ντιούτυπαϊ ΕΠΕ)

Rummelstraße 11 (Οδός Ρούμελ 11)
67655 Kaiserslautern (Κάιζερσλάουτερν)
Γερμανία

Πληροφορίες Εγγραφής

Πρωτοδικείο: Amtsgericht Kaiserslautern (Δικαστήριο Πρωτοδικών Κάιζερσλάουτερν)
Αριθμός μητρώο: HRB 31620
ΑΦΜ: DE293589759
Διευθύνων Σύμβουλος: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Δίπλ.-Οικ.-Μηχ. Αλεξάντερ Γκάνσελ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Κράτηση τηλεφωνικής ή βιντεοδιάσκεψης
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Νομικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι μόνο για ενημέρωση και δεν αποτελεί φορολογική, νομική ή επιχειρηματική συμβουλή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους. Οι χειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Επιπρόσθετες νομικές πληροφορίες