Objavte všetky služby

Objavte služby DPH

Bezpečnosť a transparentnosť pre DPH s minimálnym úsilím

image.alt.label

Správny výpočet, vykazovanie a platenie DPH sú kľúčové zručnosti spoločnosti pre udržateľný úspech. Medzinárodné predpisy o DPH často spôsobujú vysoké náklady a značné množstvo času. Jazykové bariéry tiež sťažujú porozumenie a dialóg so zahraničnými orgánmi.

Dodržiavanie DPH minimalizuje riziká zodpovednosti a posilňuje dôveru v integritu spoločností. V medzinárodnom meradle umožňuje rozvoj nových trhov a účasť na cezhraničných aktivitách. Efekty škálovania na medzinárodných trhoch a outsourcing skladovej a expedičnej logistiky v zahraničí umožňujú zníženie nákladov.

Ponúkame služby DPH pre všetky fázy medzinárodného elektronického obchodu. Či už ide o prieskum, expanziu alebo optimalizáciu – podporujeme spoločnosti pri identifikácii a vykonávaní príslušných registrácií a správ v iných krajinách EÚ, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku.

Optimalizujte procesy a minimalizujte riziká

Aktuálne a historické údaje o obchodných akciách možno automaticky integrovať cez rozhrania. Alternatívne je možné manuálne nahrať súbor.

Naše spracovanie údajov založené na pravidlách umožňuje automatické vytváranie a odosielanie úradom. To nám umožňuje zabezpečiť nepretržité dodržiavanie DPH pri minimálnych nákladoch.

Trvalé zabezpečenie súladu

Dynamické trhy vyžadujú, aby sa spoločnosti a legislatíva neustále prispôsobovali. To znamená, že dodržiavanie DPH si vyžaduje neustálu pozornosť a výmenu informácií.

Prevádzkové zmeny, ako je zmena vedenia alebo nová adresa spoločnosti, často vedú k povinným oznámeniam úradom.

Všetky naše služby pomáhajú spoločnostiam úspešne sa prispôsobiť zmenám a dôsledne dodržiavať zákony a predpisy.

Znížte psychický stres a vytvorte potenciál rastu

Neistoty a riziká zodpovednosti predstavujú psychickú záťaž pre zamestnancov vo firmách.

Vďaka inteligentne usporiadaným dátam a automatizovaným procesom znižujeme záťaž pre zodpovedných ľudí.

Dodržiavanie DPH umožňuje spoločnostiam realizovať svoju plnú medzinárodnosť potenciál.

Stav prekladu: Strojový preklad

Prehľad Služieb

Objavte služby

  • Služba DPH
  • Služba Intrastat
  • Služba Dane z Kávy
  • Fakturačná služba

Právne sprístupnenie

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Nemecko

Registrovať informácie

Registrový súd: Krajský súd v Kaiserslautern
IČO: HRB 31620
IČ-DPH: DE293589759
Výkonný riaditeľ: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktné Informácie

Tel.č: +49 (0)631 5600 1600
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Právne informácie

Obsah webových stránok slúži iba na informačné účely a nepredstavuje daňové, právne ani obchodné poradenstvo. Za externé odkazy nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Za ich obsah zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia odkazovaných stránok.

Táto webová lokalita nepoužíva súbory cookie.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Doplňujúce právne informácie