Esplora l-oqsma kollha ta' konformità

Esplora Konformità Doganali

Orjentazzjoni u Oqsma Strateġiċi ta' Azzjoni għal Suċċess Sostenibbli

image.alt.label

Fehim tar-Relevanza

Id-dwana għandha impatt sinifikanti fuq is-suċċess tal-kumpaniji fil-kummerċ internazzjonali. Il-konformità mar-regolamenti doganali tipprevjeni penali u dewmien, li mbagħad jiżgura katina tal-provvista effiċjenti u klijenti sodisfatti.

Proċedura doganali korretta u l-klassifikazzjoni korretta tal-merkanzija huma kruċjali għall-ġestjoni tal-ispejjeż. Kumpaniji li jiddikjaraw oġġetti b'mod korrett jevitaw spejjeż bla bżonn u jistgħu jibbenefikaw minn ftehimiet kummerċjali.

Il-konformità doganali hija kruċjali għas-suċċess tan-negozju internazzjonali.

Li tkun taf il-Qafas Regolatorju

Id-Dwana fl-Unjoni Ewropea huma soġġetti għal ċerti regolamenti u liġijiet, b'mod partikolari r-Regolament tal-Kodiċi Doganali u r-Regolament tal-Applikazzjoni Doganali tal-Unjoni. Dawn jiddeterminaw kriterji għall-ipproċessar doganali, bħal merkanzija soġġetta għal dazju jew tariffi doganali applikabbli. Minbarra d-direttivi tal-UE, il-ftehimiet kummerċjali internazzjonali jiddeterminaw il-proċeduri doganali. Jekk il-kumpaniji jonqsu milli jikkonformaw mar-regolamenti doganali, jiffaċċjaw penali doganali, multi u, f'każijiet serji, prosekuzzjoni kriminali. Għalhekk huwa essenzjali għall-kumpaniji fil-kummerċ internazzjonali li jikkonformaw mar-regolamenti applikabbli.

Użu ta' Sistemi ta' Informazzjoni u Komunikazzjoni

L-użu ta' sistemi ta' informazzjoni u komunikazzjoni huwa essenzjali fl-ipproċessar doganali. Jippermettu lill-kumpaniji jissottomettu dikjarazzjonijiet doganali elettroniċi, iħallsu l-miżati doganali onlajn u jsegwu l-istatus tal-iżdoganar f'ħin reali.

Softwer speċjali u pjattaformi elettroniċi huma għodod kruċjali biex jikkonformaw mar-regolamenti doganali. Joffri funzjonijiet għal kalkoli awtomatiċi u ħolqien ta 'dokumenti meħtieġa. Barra minn hekk, il-komunikazzjoni elettronika mal-awtoritajiet doganali tippermetti kollaborazzjoni effiċjenti u taċċellera b'mod sinifikanti l-proċess tal-iżdoganar.

Is-sistemi importanti tal-iżdoganar fl-Unjoni Ewropea jinkludu AES (= Servizz ta' Esportazzjoni Awtomatizzata), ACS (=Sistema Doganali Awtomatizzata) u TARIC (=Tariffa Integrata tal-Komunità). Dawn is-sistemi huma pprovduti mill-awtoritajiet doganali u huma aċċessibbli għall-kumpaniji kollha.

Il-Laqgħa tar-Rekwiżiti ta' Konformità

L-immaniġġjar korrett tal-proċeduri doganali huwa kruċjali għall-kumpaniji li joperaw internazzjonalment. Dan jinkludi d-determinazzjoni tan-numru korrett tat-tariffa doganali, il-kalkolu preċiż tat-tariffi doganali, il-preżentazzjoni tad-dokumenti doganali meħtieġa u t-twettiq b'kuxjenza tal-proċeduri doganali preskritti. Dawn il-passi huma essenzjali għall-konformità mar-regolamenti applikabbli u għal kummerċ transkonfinali bla xkiel.

Għall-konformità doganali, il-kumpaniji jistgħu jiddependu fuq il-websajts tal-awtoritajiet doganali, pubblikazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u servizzi esperti. Il-konformità tevita konsegwenzi legali u tippermetti lill-kumpaniji jirrealizzaw il-potenzjal internazzjonali sħiħ tagħhom.

Status tat-Traduzzjoni: Traduzzjoni Magna

Dominju ta' Konformità

Esplora l-oqsma kollha ta' konformità

 • Taxxa fuq il-valur miżjud
 • Batterija Elettrika
 • Fatturazzjoni
 • Kontabilità
 • Protezzjoni tad-Dejta
 • Identità Diġitali
 • Kontra l-Ħasil tal-Flus
 • Intrastat
 • Taxxa tal-Kafè
 • Ippakkjar
 • Skart ta' Tagħmir Elettriku u Elettroniku
 • Dwana

Żvelar Legali

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Il-Ġermanja

Informazzjoni dwar ir-Reġistru

Qorti tar-Reġistru: Il-Qorti tat-Tribunali Amtali ta' Kaiserslautern
Numru tar-reġistru: HRB 31620
ID tal-VAT: DE293589759
Direttur Maniġerjali: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Dettalji ta 'Kuntatt

Ibbukkja konferenza tal-telefon jew tal-vidjo
Imejl: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Informazzjoni Legali

Il-kontenut tal-websajt huwa għall-informazzjoni biss u ma jikkostitwixxix parir ta 'taxxa, legali jew ta' negozju. L-operaturi ta 'siti marbuta huma unikament responsabbli għall-kontenut tagħhom.

Din il-websajt ma tużax cookies.

Dikjarazzjoni ta' Protezzjoni tad-Data

Informazzjoni legali addizzjonali