Istražite sve domene usklađenosti

Istražite usklađenost sa carinom

Orijentacija i strateška polja djelovanja za održivi uspjeh

image.alt.label

Razumijevanje relevantnosti

Carina ima značajan uticaj na uspeh kompanija u međunarodnoj trgovini. Usklađenost sa carinskim propisima sprečava kazne i kašnjenja, što zauzvrat osigurava efikasan lanac nabavke i zadovoljne kupce.

Ispravan carinski postupak i ispravna klasifikacija robe su ključni za upravljanje troškovima. Kompanije koje ispravno deklarišu robu izbjegavaju nepotrebne troškove i mogu imati koristi od trgovinskih sporazuma.

Poštivanje carinskih propisa je ključno za uspjeh međunarodnog poslovanja.

Poznavanje regulatornog okvira

Carine u Evropskoj uniji podliježu određenim propisima i zakonima, posebno Uredbom o Carinskom zakoniku i Uredbom o primjeni carina Unije. Ovim se utvrđuju kriterijumi za carinsku obradu, kao što je roba koja podleže carinama ili primenjive carinske tarife. Pored direktiva EU, carinske procedure određuju međunarodni trgovinski sporazumi. Ako kompanije ne poštuju carinske propise, suočavaju se sa carinskim kaznama, novčanim kaznama i, u teškim slučajevima, krivičnom gonjenjem. Stoga je od suštinskog značaja za kompanije u međunarodnoj trgovini da se pridržavaju važećih propisa.

Korištenje informacionih i komunikacijskih sistema

Upotreba informacionih i komunikacionih sistema je neophodna u carinskoj obradi. Oni omogućavaju kompanijama da podnose elektronske carinske deklaracije, plaćaju carine na mreži i prate status carinjenja u realnom vremenu.

Poseban softver i elektronske platforme ključni su alati za usklađivanje sa carinskim propisima. Nudi funkcije za automatske proračune i kreiranje potrebnih dokumenata. Pored toga, elektronska komunikacija sa carinskim organima omogućava efikasnu saradnju i značajno ubrzava proces carinjenja.

Važni sistemi carinjenja u Evropskoj uniji uključuju AES (= Automatska izvozna služba), ACS (=Automatizovani carinski sistem) i TARIC (=Integrisana tarifa Zajednice). Ove sisteme obezbjeđuju carinski organi i dostupni su svim kompanijama.

Ispunjavanje zahtjeva za usklađenost

Ispravno postupanje u carinskim procedurama je ključno za kompanije koje posluju na međunarodnom nivou. To uključuje određivanje tačnog carinskog tarifnog broja, tačan obračun carinskih dažbina, predočenje potrebnih carinskih dokumenata i savjesno sprovođenje propisanih carinskih postupaka. Ovi koraci su od suštinskog značaja za usklađenost sa važećim propisima i za nesmetanu prekograničnu trgovinu.

Za poštovanje carinskih propisa, kompanije se mogu osloniti na web stranice carinskih organa, publikacije Evropske komisije i stručne usluge. Usklađenost izbjegava pravne posljedice i omogućava kompanijama da ostvare svoj puni međunarodni potencijal.

Status prevoda: Mašinsko prevođenje

Domena usklađenosti

Istražite sve domene usklađenosti

 • Porez na dodanu vrijednost
 • Električna baterija
 • Fakturisanje
 • Računovodstvo
 • Zaštita Podataka
 • Digitalni identitet
 • Borba protiv pranja novca
 • Intrastat
 • Porez na kafu
 • Pakovanje
 • Otpad električne i elektronske opreme
 • Carina

Pravna objava

DutyPay GmbH

Rummelstrasse 11
67655 Kaiserslautern
Njemačka

Informacije o registraciji

Registarski sud: Općinski sud Kaiserslautern
Registraski broj: HRB 31620
PDV-Id: DE293589759
Generalni direktor: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontakt Informacije

Rezervišite telefonski ili video sastanak
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Pravne informacije

Sadržaj web stranice je samo informativnog karaktera i ne predstavlja porezni, pravni ili poslovni savjet. Ne preuzimamo odgovornost za vanjske poveznice. Operateri povezanih web stranica isključivo su odgovorni su za njihov sadržaj.

Ova web stranica ne koristi kolačiće.

Izjava o zaštiti podataka

Dodatne pravne informacije