Preskúmajte všetky domény dodržiavania pravidiel

Preskúmajte súlad s pravidlami boja proti praniu špinavých peňazí

Orientácia a strategické oblasti činnosti pre udržateľný úspech

image.alt.label

Pochopenie Relevancie

Pranie špinavých peňazí je globálny problém. Ide o proces, v ktorom sa zločinci pokúšajú zamaskovať nelegálne nadobudnuté peniaze tak, aby sa javili ako legálne nadobudnuté peniaze.

Výmena informácií medzi úradmi a spoločnosťami je kľúčová pre odhaľovanie prípadov prania špinavých peňazí. Je preto nevyhnutné, aby spoločnosti zaviedli opatrenia na identifikáciu podozrivých transakcií a obchodných partnerov.

Spoločnosti, ktoré nedodržiavajú predpisy o prevencii prania špinavých peňazí, sa vystavujú vysokým pokutám a iným sankciám.

Poznanie regulačného rámca

Trestné spôsoby prania špinavých peňazí a protiopatrenia proti nim sa neustále menia. To znamená neustále úpravy regulačného rámca pre spoločnosti.

Regulačný rámec tvoria rôzne zákony, nariadenia a usmernenia. Tie vyžadujú, aby spoločnosti prijali špecifické opatrenia na predchádzanie praniu špinavých peňazí, ako je identifikácia obchodných partnerov alebo hlásenie podozrivých prípadov.

Používanie informačných a komunikačných systémov

Prostredníctvom informačných a komunikačných systémov môžu firmy identifikovať svojich zákazníkov a obchodných partnerov, monitorovať transakcie a hlásiť podozrivé prípady.

Poznanie zákazníkov

Súlad s požiadavkami KYC (KYC = Know Your Customer) zohráva ústrednú úlohu v prevencii prania špinavých peňazí. Tieto systémy zabezpečujú, že zákazníci a obchodní partneri sú správne identifikovaní a priebežne kontrolovaní, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí.

Vyšetrovanie finančných transakcií

Mnohé európske krajiny majú národné finančné informačné jednotky (FIU), ktorých úlohou je bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Tieto finančné informačné jednotky využívajú pokročilé informačné systémy na identifikáciu činností v oblasti prania špinavých peňazí. Hlavnými úlohami je zber hlásení o podozrivých aktivitách a analýza údajov o transakciách, často v spolupráci s inými domácimi a zahraničnými orgánmi.

Poskytovanie oznamovacích systémov

Systémy informátorov umožňujú zamestnancom anonymne vyjadriť obavy z prania špinavých peňazí v rámci spoločnosti bez strachu z odvety. Tieto systémy chránia identitu reportérov pomocou moderných bezpečnostných opatrení a šifrovacích techník.

Splnenie požiadaviek na súlad

Dodržiavanie predpisov na predchádzanie praniu špinavých peňazí je nepretržitý proces, ktorý si vyžaduje pravidelné kontroly a úpravy.

Medzi hlavné úlohy v oblasti dodržiavania predpisov patrí školenie zamestnancov, vykonávanie interných auditov a proaktívne riadenie rizík. Spoločnosti, ktoré dôsledne spĺňajú svoje požiadavky na dodržiavanie predpisov, sa chránia pred finančnými stratami, rizikami poškodenia dobrého mena a právnymi následkami.

Stav prekladu: Strojový preklad

Compliance Domain

Preskúmajte všetky domény dodržiavania pravidiel

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Elektrická batéria
 • Fakturovanie
 • Účtovníctvo
 • Ochrana Dát
 • Digitálna identita
 • Proti praniu špinavých peňazí
 • Intrastat
 • Daň z kávy
 • Balenie
 • Odpad z elektrických a elektronických zariadení
 • Colnice

Právne sprístupnenie

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Nemecko

Registrovať informácie

Registrový súd: Krajský súd v Kaiserslautern
IČO: HRB 31620
IČ-DPH: DE293589759
Výkonný riaditeľ: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktné Informácie

Rezervovať telefonickú alebo video konferenciu
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Právne informácie

Obsah webových stránok slúži iba na informačné účely a nepredstavuje daňové, právne ani obchodné poradenstvo. Za externé odkazy nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Za ich obsah zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia odkazovaných stránok.

Táto webová lokalita nepoužíva súbory cookie.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Doplňujúce právne informácie