Príomhroghchlár
Éireann - Gaeilge
Teanga
Déan iniúchadh ar gach réimse comhlíonta

Déan iniúchadh ar Chomhlíonadh Frithsciúradh Airgid

Treoshuíomh agus Réimsí Straitéiseacha Gnímh le haghaidh Rath Inbhuanaithe

image.alt.label

Tuiscint ar Ábharthacht

Is fadhb dhomhanda é sciúradh airgid. Is é seo an próiseas ina ndéanann coirpigh iarracht airgead a fuarthas go neamhdhleathach a cheilt ionas gur dealraitheach gur airgead a fuarthas go dleathach é.

Tá malartú faisnéise idir údaráis agus cuideachtaí ríthábhachtach chun cásanna sciúradh airgid a bhrath. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, do chuideachtaí bearta a chur i bhfeidhm chun idirbhearta amhrasacha agus comhpháirtithe gnó a shainaithint.

Nochtann cuideachtaí nach gcomhlíonann na rialacháin um chosc ar sciúradh airgid iad féin d’fhíneálacha arda agus do smachtbhannaí eile.

Eolas ar an gCreat Rialála

Tá modhanna coiriúla sciúradh airgid agus na frithbhearta a bhaineann leo ag athrú i gcónaí. Ciallaíonn sé seo coigeartuithe leanúnacha ar an gcreat rialála do chuideachtaí.

Tá an creat rialúcháin comhdhéanta de dhlíthe, rialacháin agus treoirlínte éagsúla. Éilíonn siad seo ar chuideachtaí bearta sonracha chun sciúradh airgid a chosc, amhail comhpháirtithe gnó a aithint nó cásanna amhrasta a thuairisciú.

Úsáid Córais Faisnéise agus Cumarsáide

Trí chórais faisnéise agus cumarsáide, is féidir le cuideachtaí a gcustaiméirí agus a gcomhpháirtithe gnó a shainaithint, monatóireacht a dhéanamh ar idirbhearta agus tuairisc a thabhairt ar chásanna amhrasta.

Custaiméirí a Eolas

Tá ról lárnach ag comhlíonadh riachtanais KYC (KYC = Know Your Customer) maidir le sciúradh airgid a chosc. Cinntíonn na córais seo go ndéantar custaiméirí agus comhpháirtithe gnó a shainaithint i gceart agus a sheiceáil go leanúnach chun gníomhaíochtaí sciúradh airgid a chosc.

Idirbhearta Airgeadais a Imscrúdú

Tá aonaid náisiúnta faisnéise airgeadais (FIUanna) ag go leor tíortha Eorpacha a bhfuil sé de chúram orthu sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí a chomhrac

Úsáideann na haonaid faisnéise airgeadais seo ardchórais faisnéise chun sciúradh airgid - Gníomhaíochtaí a shainaithint. Is iad na príomhthascanna ná tuairiscí gníomhaíochta amhrasacha a bhailiú agus anailís a dhéanamh ar shonraí idirbhirt, go minic i gcomhar le húdaráis intíre agus eachtrannacha eile.

Soláthar Córais sceithire

Ligeann córais sceithireachta d’fhostaithe imní a ardú go hanaithnid faoi ghníomhaíochtaí sciúradh airgid laistigh den chuideachta gan eagla roimh dhíoltas. Cosnaíonn na córais seo céannacht na dtuairisceoirí ag baint úsáide as bearta slándála nua-aimseartha agus teicnící criptithe.

Riachtanais Chomhlíonta a Chomhlíonadh

Is próiseas leanúnach é comhlíonadh na rialachán um chosc sciúradh airgid a éilíonn athbhreithnithe agus coigeartuithe rialta.

Áirítear ar na príomhthascanna sa réimse comhlíonta oiliúint a chur ar fhostaithe, iniúchtaí inmheánacha a dhéanamh agus bainistíocht riosca réamhghníomhach. Cosnaíonn cuideachtaí a chomhlíonann a gcuid riachtanas comhlíonta go seasta iad féin ó chaillteanais airgeadais, rioscaí clú agus iarmhairtí dlíthiúla.

Stádas an Aistriúcháin: Aistriúchán Meaisín

Fearann Comhlíonta

Déan iniúchadh ar gach réimse comhlíonta

 • Cáin bhreisluacha
 • Ceallraí leictreacha
 • Sonrascú
 • Cuntasaíocht
 • Cosaint Sonraí
 • Aitheantais Dhigiteach
 • Frithsciúradh Airgid
 • Intrastat
 • Cáin caife
 • Pacáistiú
 • Dramhaíl Trealamh Leictreach agus Leictreonach
 • Custaim

Nochtadh dlíthiúil

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
An Ghearmáin

Clár Faisnéise

Cúirt chláraithe: Cúirt dúiche Kaiserslautern
Uimhir chlárúcháin: HRB 31620
Uimh. CBL: DE293589759
Stiúrthóir Bainistíochta: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Eolas Teagmhála

Seoladh glaonna nó cúrsaí fhíse
Ríomhphost: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Eolas Dlí

Is chun críocha eolais amháin atá ábhar an láithreáin ghréasáin seo agus ní comhairle cánach, dlí ná gnó é. Ní ghlacaimid le haon dliteanas as naisc sheachtracha. Is iad oibreoirí na láithreán gréasáin nasctha amháin atá go hiomlán freagrach as aon ábhar orthu.

Ní úsáideann an suíomh Gréasáin seo fianáin.

Cosaint sonraí

Eolas dlíthiúil breise