Preskúmajte všetky domény dodržiavania pravidiel

Preskúmajte súlad s batériou

Orientácia a strategické oblasti činnosti pre udržateľný úspech

image.alt.label

Pochopenie Relevancie

Elektrické batérie sú v dnešnom svete neoceniteľné a stali sa neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Jednorazové batérie (nazývané aj primárne batérie) sú ideálne na krátkodobé použitie, ako sú baterky. Akumulátory (nazývané aj sekundárne batérie) sú dobíjacie a určené na dlhodobé používanie, ako napríklad smartfóny alebo elektromobily.

Pre firmy je znalosť právnych predpisov pre batérie nevyhnutná. Nedodržanie môže mať za následok závažné právne a finančné dôsledky pre spoločnosť a zodpovedné osoby.

Poznanie regulačného rámca

Právny rámec pre batérie je zložitý a viacvrstvový. V Európskej únii upravujú výrobu, distribúciu a likvidáciu batérií zákony a nariadenia. Ústredným záujmom je regulácia povinností týkajúcich sa spätného odberu batérií a súvisiacej sledovateľnosti.

Nariadenie o batériách stanovuje špecifické bezpečnostné a environmentálne normy pre batérie. Nariadenie o elektrických zariadeniach určuje pravidlá pre zaobchádzanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami napájanými z batérií po skončení ich životnosti.

Národné zákony môžu dopĺňať európske požiadavky alebo sa od nich odchyľovať. Spoločnosti by preto mali vždy sledovať aktuálne predpisy pre každú krajinu.

Používanie informačných a komunikačných systémov

Spoločnosti používajú špecializované systémy na sledovanie a spätný odber batérií.

Podporujú pochopenie platných predpisov a poskytujú aktuálne informácie pre neustále monitorovanie procesov dodržiavania predpisov. Tieto systémy teda podporujú bezpečnosť batérií a znižujú možné negatívne dopady na životné prostredie.

Starostlivá koordinácia relevantných systémov v spoločnosti s oficiálnymi systémami umožňuje bezproblémovú zhodu batérií.

Splnenie požiadaviek na súlad

Znalosť a dodržiavanie pravidiel zhody je nepretržitý proces. Dotknuté oblasti spoločnosti musia byť priebežne kontrolované z hľadiska zákonných povinností. To si vyžaduje odborné znalosti o prevádzkových procesoch a príslušných zákonoch týkajúcich sa batérií v príslušných krajinách.

Spoločnosti môžu optimalizovať súlad a spĺňať požiadavky spoľahnutím sa na odborný softvér a služby dodržiavania súladu. Táto podpora umožňuje efektívne využitie zdrojov spoločnosti.

Stav prekladu: Strojový preklad

Compliance Domain

Preskúmajte všetky domény dodržiavania pravidiel

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Elektrická batéria
 • Fakturovanie
 • Účtovníctvo
 • Ochrana Dát
 • Digitálna identita
 • Proti praniu špinavých peňazí
 • Intrastat
 • Daň z kávy
 • Balenie
 • Odpad z elektrických a elektronických zariadení
 • Colnice

Právne sprístupnenie

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Nemecko

Registrovať informácie

Registrový súd: Krajský súd v Kaiserslautern
IČO: HRB 31620
IČ-DPH: DE293589759
Výkonný riaditeľ: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktné Informácie

Rezervovať telefonickú alebo video konferenciu
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Právne informácie

Obsah webových stránok slúži iba na informačné účely a nepredstavuje daňové, právne ani obchodné poradenstvo. Za externé odkazy nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Za ich obsah zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia odkazovaných stránok.

Táto webová lokalita nepoužíva súbory cookie.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Doplňujúce právne informácie