Preskúmajte všetky domény dodržiavania pravidiel

Preskúmajte dodržiavanie daňových predpisov na kávu

Orientácia a strategické oblasti činnosti pre udržateľný úspech

image.alt.label

Pochopenie Relevancie

Daň z kávy je neharmonizovaná spotrebná daň vyberaná v Nemecku. Vzťahuje sa na kávu a produkty obsahujúce kávu, ktoré sa dovážajú na nemecké daňové územie.

Spoločnosti, ktoré predávajú kávu alebo produkty obsahujúce kávu v Nemecku, musia vopred požiadať o potrebné povolenie. Nedodržanie môže mať za následok pokutu.

Poznanie regulačného rámca

Zákon o dani z kávy upravuje výber a platenie dane z kávy v Nemecku. Musia byť dodržané požiadavky na povolenia, daňové sklady, prepravné a bezpečnostné platby.

Spoločnosti z členských štátov Európskej únie, ktoré dodávajú kávu súkromným spotrebiteľom v nemeckej daňovej oblasti, si môžu určiť daňového zástupcu.

Používanie informačných a komunikačných systémov

Nemecká colnica poskytuje na svojej webovej stránke informácie a formuláre k príslušným témam.

Colný portál okrem toho ponúka prístup k digitálnym službám úradu. To urýchľuje procesy dodržiavania predpisov a minimalizuje zdroje chýb.

Splnenie požiadaviek na súlad

Splnenie povinností vyžaduje, aby boli požiadavky známe. Nevyhnutné klasifikácie a hodnotenia obchodných činností súvisiacich s daňou z kávy spôsobujú prevádzkové náklady a námahu.

Využitím odborných služieb môžu spoločnosti minimalizovať námahu a riziká zodpovednosti.

Stav prekladu: Strojový preklad

Compliance Domain

Preskúmajte všetky domény dodržiavania pravidiel

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Elektrická batéria
 • Fakturovanie
 • Účtovníctvo
 • Ochrana Dát
 • Digitálna identita
 • Proti praniu špinavých peňazí
 • Intrastat
 • Daň z kávy
 • Balenie
 • Odpad z elektrických a elektronických zariadení
 • Colnice

Právne sprístupnenie

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Nemecko

Registrovať informácie

Registrový súd: Krajský súd v Kaiserslautern
IČO: HRB 31620
IČ-DPH: DE293589759
Výkonný riaditeľ: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktné Informácie

Rezervovať telefonickú alebo video konferenciu
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Právne informácie

Obsah webových stránok slúži iba na informačné účely a nepredstavuje daňové, právne ani obchodné poradenstvo. Za externé odkazy nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Za ich obsah zodpovedajú výlučne prevádzkovatelia odkazovaných stránok.

Táto webová lokalita nepoužíva súbory cookie.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Doplňujúce právne informácie