Κυρίως μενού
Ελλάδα - Ελληνικά
Γλώσσα
Εξερευνήστε όλους τους τομείς συμμόρφωσης

Εξερευνήστε τη συμμόρφωση με τον ΦΠΑ

Προσανατολισμός και Στρατηγικά Πεδία Δράσης για Βιώσιμη Επιτυχία

image.alt.label

Κατανόηση της Συνάφειας

Η τήρηση του ΦΠΑ διασφαλίζει την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Προστατεύει τις εταιρείες από νομικές συνέπειες και οικονομικές απώλειες.

Οι εταιρείες με διασυνοριακές δραστηριότητες πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς σε διαφορετικές χώρες. Απαιτείται ακριβής γνώση και συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις. Αυτό διασφαλίζει ότι οι επιχειρηματικές ενέργειες εκτελούνται σωστά και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών.

Γνωρίζοντας το Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Ο ΦΠΑ είναι ένας έμμεσος φόρος που επιβάλλεται στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΦΠΑ ρυθμίζεται από την Οδηγία ΦΠΑ. Η οδηγία αυτή καθορίζει τις γενικές αρχές για τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών στην ΕΕ. Η οδηγία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο από τα επιμέρους κράτη μέλη.

Χρήση Συστημάτων Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εισαγάγει το σύστημα One-Stop-Shop (OSS) για διασυνοριακές πωλήσεις και αποστολές από εταιρείες σε ιδιώτες καταναλωτές. Οι εγγεγραμμένες εταιρείες μπορούν να αναφέρουν και να πληρώνουν ΦΠΑ για την επιχειρηματική δράση ενδοκοινοτικών πωλήσεων αγαθών εξ αποστάσεως για όλες τις χώρες της ΕΕ κεντρικά στην εθνική εφορία τους. Αυτό απλοποιεί τη συμμόρφωση με τον ΦΠΑ για εταιρείες που πωλούν και αποστέλλουν σε ιδιώτες καταναλωτές σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Όταν οι εταιρείες χρησιμοποιούν υπηρεσίες αποθήκευσης και ναυτιλίας σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως οι υπηρεσίες εκπλήρωσης της Amazon (FBA) στο πρόγραμμα PAN-EU , απαιτούνται εθνικές εγγραφές σε αυτές τις χώρες. Οι επιχειρηματικές ενέργειες που σχετίζονται με τον ΦΠΑ πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και πρέπει να γίνονται οι οφειλόμενες πληρωμές. Ο μεγάλος αριθμός πιθανών εθνικών και διεθνών επιχειρηματικών δράσεων με διαφορετικούς συνδυασμούς χωρών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική διοικητική προσπάθεια.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης

Η γνώση των απαιτήσεων ελαχιστοποιεί τους κινδύνους ευθύνης. Για να γίνει αυτό, οι επιχειρηματικές ενέργειες πρέπει να ελέγχονται συνεχώς για νομικές υποχρεώσεις. Αυτό απαιτεί λεπτομερή κατανόηση των λειτουργικών διαδικασιών και των σχετικών νόμων σε κάθε χώρα.

Οι εταιρείες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη συμμόρφωση και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις βασιζόμενες σε λογισμικό και υπηρεσίες συμμόρφωσης, καθώς και στην τεχνογνωσία φορολογικών συμβούλων και δικηγόρων . Αυτή η υποστήριξη επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση των πόρων για βιώσιμη επιτυχία.

Κατάσταση μετάφρασης: Μηχανική Μετάφραση

Τομέας Συμμόρφωσης

Εξερευνήστε όλους τους τομείς συμμόρφωσης

 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Ηλεκτρική Μπαταρία
 • Τιμολόγηση
 • Λογιστική
 • Προστασία Δεδομένων
 • Ψηφιακή Ταυτότητα
 • Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
 • Ενδοκοινοτική στατιστική
 • Φόρος καφέ
 • Συσκευασία
 • Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • ΗΘΗ και εθιμα

Νομική αποκάλυψη

DutyPay GmbH (Ντιούτυπαϊ ΕΠΕ)

Rummelstraße 11 (Οδός Ρούμελ 11)
67655 Kaiserslautern (Κάιζερσλάουτερν)
Γερμανία

Πληροφορίες Εγγραφής

Πρωτοδικείο: Amtsgericht Kaiserslautern (Δικαστήριο Πρωτοδικών Κάιζερσλάουτερν)
Αριθμός μητρώο: HRB 31620
ΑΦΜ: DE293589759
Διευθύνων Σύμβουλος: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel (Δίπλ.-Οικ.-Μηχ. Αλεξάντερ Γκάνσελ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Κράτηση τηλεφωνικής ή βιντεοδιάσκεψης
E-Mail: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Νομικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι μόνο για ενημέρωση και δεν αποτελεί φορολογική, νομική ή επιχειρηματική συμβουλή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους. Οι χειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Επιπρόσθετες νομικές πληροφορίες