Esplora l-oqsma kollha ta' konformità

Esplora l-Konformità tal-VAT

Orjentazzjoni u Oqsma Strateġiċi ta' Azzjoni għal Suċċess Sostenibbli

image.alt.label

Fehim tar-Relevanza

Il-konformità mal-VAT tiżgura t-twettiq korrett u f'waqtu tal-obbligi tat-taxxa. Jipproteġi lill-kumpaniji minn konsegwenzi legali u telf finanzjarju.

Kumpaniji b'attivitajiet transkonfinali jridu jikkonformaw mal-liġijiet u r-regolamenti f'pajjiżi differenti. Huma meħtieġa għarfien preċiż u konformità mar-rekwiżiti kollha. Dan jiżgura li l-azzjonijiet tan-negozju jitwettqu b'mod korrett u jsaħħaħ il-fiduċja tal-klijenti u l-imsieħba.

Li tkun taf il-Qafas Regolatorju

Il-VAT hija taxxa indiretta imposta fuq il-bejgħ ta' oġġetti u servizzi.

Fl-Unjoni Ewropea, il-VAT hija regolata mid-Direttiva tal-VAT. Din id-direttiva tistabbilixxi l-prinċipji ġenerali għat-tassazzjoni ta’ oġġetti u servizzi fl-UE. Id-direttiva hija implimentata fil-liġi nazzjonali mill-istati membri individwali.

Użu ta' Sistemi ta' Informazzjoni u Komunikazzjoni

L-istati membri tal-Unjoni Ewropea introduċew is-sistema One-Stop-Shop (OSS) għall-bejgħ transkonfinali u t-tbaħħir minn kumpaniji lill-konsumaturi privati. Kumpaniji reġistrati jistgħu jirrappurtaw u jħallsu l-VAT għall-azzjoni tan-negozju ta’ Bejgħ mill-bogħod ta’ Oġġetti Intra-Komunitarji għall-pajjiżi kollha tal-UE b’mod ċentrali fl-uffiċċju nazzjonali tat-taxxa tagħhom. Dan jissimplifika l-konformità mal-VAT għal kumpaniji li jbigħu u jibagħtu lill-konsumaturi privati f'pajjiżi oħra tal-UE.

Meta l-kumpaniji jużaw il-loġistika tal-magazzinaġġ u t-tbaħħir f'pajjiżi oħra tal-UE, bħas-servizzi ta' twettiq ta' Amazon (FBA) fil-programm PAN-EU. , reġistrazzjonijiet nazzjonali huma meħtieġa f'dawn il-pajjiżi. Azzjonijiet tan-negozju rilevanti għall-VAT għandhom jiġu rrappurtati skont il-liġijiet lokali, u l-ħlasijiet dovuti għandhom isiru. In-numru kbir ta' azzjonijiet kummerċjali nazzjonali u internazzjonali possibbli b'kombinazzjonijiet ta' pajjiżi differenti jista' jwassal għal sforz amministrattiv konsiderevoli.

Il-Laqgħa tar-Rekwiżiti ta' Konformità

L-għarfien tar-rekwiżiti jimminimizza r-riskji tar-responsabbiltà. Biex tagħmel dan, l-azzjonijiet tan-negozju għandhom jiġu kkontrollati kontinwament għal obbligi legali. Dan jeħtieġ fehim dettaljat tal-proċessi operattivi u l-liġijiet rilevanti f'kull pajjiż.

Il-kumpaniji jistgħu jottimizzaw il-konformità u jissodisfaw ir-rekwiżiti billi jiddependu fuq is-softwer u s-servizzi ta' konformità kif ukoll l-għarfien espert ta' konsulenti u avukati tat-taxxa . Dan l-appoġġ jippermetti użu effiċjenti tar-riżorsi għal suċċess sostenibbli.

Status tat-Traduzzjoni: Traduzzjoni Magna

Dominju ta' Konformità

Esplora l-oqsma kollha ta' konformità

 • Taxxa fuq il-valur miżjud
 • Batterija Elettrika
 • Fatturazzjoni
 • Kontabilità
 • Protezzjoni tad-Dejta
 • Identità Diġitali
 • Kontra l-Ħasil tal-Flus
 • Intrastat
 • Taxxa tal-Kafè
 • Ippakkjar
 • Skart ta' Tagħmir Elettriku u Elettroniku
 • Dwana

Żvelar Legali

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Il-Ġermanja

Informazzjoni dwar ir-Reġistru

Qorti tar-Reġistru: Il-Qorti tat-Tribunali Amtali ta' Kaiserslautern
Numru tar-reġistru: HRB 31620
ID tal-VAT: DE293589759
Direttur Maniġerjali: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Dettalji ta 'Kuntatt

Ibbukkja konferenza tal-telefon jew tal-vidjo
Imejl: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Informazzjoni Legali

Il-kontenut tal-websajt huwa għall-informazzjoni biss u ma jikkostitwixxix parir ta 'taxxa, legali jew ta' negozju. L-operaturi ta 'siti marbuta huma unikament responsabbli għall-kontenut tagħhom.

Din il-websajt ma tużax cookies.

Dikjarazzjoni ta' Protezzjoni tad-Data

Informazzjoni legali addizzjonali