Naršykite visus atitikties domenus

Ištirkite EEĮ atliekų atitiktį

Tvarios sėkmės orientacija ir strateginės veiklos sritys

image.alt.label

Tinkamumo supratimas

Elektriniai ir elektroniniai prietaisai šiandien atlieka pagrindinį vaidmenį kasdieniame gyvenime. Mes susiduriame su elektros prietaisais ir juos lydime beveik visur viešose, privačiose ir įmonių patalpose – kol jie nebus išmesti.

Kadangi įrenginiuose yra vertingų medžiagų ir pavojingų medžiagų, būtina tinkamai juos išmesti. Įmonės, užsiimančios elektros ir elektroninės įrangos gamyba, platinimu ar perdirbimu, turi aiškiai suprasti atitikties reikalavimus ir jų laikytis. Laikydamosi reikalavimų, įmonės sumažina neigiamą poveikį aplinkai ir padeda užtikrinti, kad vertingos žaliavos būtų perdirbamos ir naudojamos pakartotinai.

Visame pasaulyje šalys ir šalių bendruomenės, pvz., Europos Sąjunga, priėmė įstatymus ir kitus teisės aktus, užtikrinančius tinkamą atliekų šalinimą. elektros ir elektroninė įranga užtikrina elektroninius prietaisus.

Reguliavimo sistemos žinojimas

Europos Sąjungoje elektros ir elektroninės įrangos reguliavimo sistema yra sudėtinga ir daugiasluoksnė. EEĮ direktyva (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment) yra pagrindinis elektros ir elektronikos atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo taisyklių rinkinys Europos Sąjungoje. Juo siekiama sumažinti poveikį aplinkai ir skatinti pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir kitus naudojimo būdus.

RoHS direktyva (RoHS = Pavojingų medžiagų apribojimas) papildo EEĮ atliekų direktyvą, nes riboja pavojingų medžiagų naudojimą elektros ir elektronikos pramonėje. prietaisai. Taip tausojama aplinka ir vartotojai, kurie kasdien naudojasi šiais prietaisais. Gamintojai, importuotojai ir mažmenininkai turi laikytis griežtų RoHS reikalavimų, kad išvengtų teisinių ir finansinių pasekmių.

Be to, taikomi specialūs reikalavimai dėl prietaisų su elektros baterijomis grąžinimo įsipareigojimo. Šiomis taisyklėmis siekiama užkirsti kelią netinkamam baterijų išmetimui ir pavojaus aplinkai bei žmonėms.

Informacinių ir ryšių sistemų naudojimas

Atitikties reikalavimams elektros ir elektroninių prietaisų srityje reikia naudoti efektyvias informacines ir ryšių sistemas. Šios sistemos yra būtinos norint užtikrinti procesų, tokių kaip grąžinimas, perdirbimas ir šalinimas, priežiūrą. Jie taip pat padeda įmonėms kurti ir perduoti būtinas ataskaitas ir įrodymus.

Šalys paprastai teikia elektronines platformas arba registrus, skirtas konkrečiai šaliai įmonių veiklai, susijusiai su elektros ir elektronine įranga. Reikalingi įrodymai ir ataskaitos dažnai yra pagrįsti standartizuotais formatais, kurie užtikrina vienodą ir nuoseklų duomenų rinkimą. Įmonės turėtų turėti įdiegtas sistemas, kurios leistų tiksliai rinkti, apdoroti ir perduoti duomenis.

Vidinės dokumentacijos ir įrenginių sekimo sistemos taip pat labai svarbios. Jie leidžia įmonėms veiksmingai stebėti savo atitikties priemones ir laiku bei skaidriai atsakyti į oficialius užklausas.

Atitikties reikalavimų laikymasis

Įmonės turi nuosekliai įgyvendinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų atitikties reikalavimus. Pagrindinis aspektas yra suteikti klientams paprastas grąžinimo galimybes. Tai galima pasiekti per mūsų pačių surinkimo taškus arba bendradarbiaujant su esamomis grąžinimo sistemomis.

Be to, labai svarbu, kad seni įrenginiai būtų tinkamai surinkti, rūšiuojami ir perdirbami, kad būtų apsaugota aplinka. Būtinas tvirtas bendradarbiavimas su sertifikuotais atliekų šalinimo paslaugų teikėjais ir perdirbimo įmonėmis. Skaidri grąžinamų kiekių ir perdirbimo kvotų dokumentacija reikalinga atliekant vidines peržiūras ir valdžios institucijų prašymu.

Jeigu atitikties reikalavimai pasikeičia, įmonės turi atitinkamai pritaikyti savo veiklos procesus, kad toliau atitiktų reikalavimus. Reguliarūs darbuotojų mokymai ir aktyvus rizikos valdymas padeda įmonėms sėkmingai įveikti iššūkį. Ekspertų teikiamos programinės įrangos ir atitikties paslaugos gali padėti įmonėms lengvai ir efektyviai atitikti reikalavimus ir taip panaudoti savo išteklius tvariai sėkmei.

Vertimo būsena: Mašininis vertimas

Atitikties domenas

Naršykite visus atitikties domenus

 • Pridėtinės vertės mokestis
 • Elektrinis akumuliatorius
 • Sąskaitų faktūrų išrašymas
 • Apskaita
 • Duomenų Apsauga
 • Skaitmeninė tapatybė
 • Kova su pinigų plovimu
 • Intrastatas
 • Kavos mokestis
 • Pakuotė
 • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos
 • Muitinės

Teisinis atskleidimas

DutyPay GmbH

Rummelstraße 11
67655 Kaiserslautern
Vokietija

Registracijos informacija

Registrų teismas: Kaiserslauterno apylinkės teismas
Registracijos numeris: HRB 31620
PVM mokėtojo ID: DE293589759
Generalinis direktorius: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Gansel

Kontaktinė Informacija

Užsisakyti telefoninę arba vaizdo konferenciją
El. Paštas: zentrale@dutypay.eu
De-Mail: mail@de-mail.dutypay.eu

Legali informacija

Svetainės turinys yra tik informacinis ir nėra mokesčių, teisinė ar verslo konsultacija. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už išorines nuorodas. Už jų turinį atsakingi tik susietų svetainių operatoriai.

Šioje svetainėje slapukai nenaudojami.

Pareiškimas apie privatumo apsaugą

Papildoma teisinė informacija